Kan man testamentera bort allt man äger?

Så länge du inte har några bröstarvingar (barn, barnbarn och barnbarnsbarn) är du fri att testamentera bort allt du äger till vem eller vilka du vill. Om du har bröstarvingar är det däremot lite annorlunda, de har nämligen alltid rätt till sin laglott. I regel utgör laglotten hälften av all din kvarlåtenskap, det vill säga hälften av all egendom du äger vid tiden för din bortgång. Det går att skriva en önskan om att bröstarvingar ska avstå från att kräva ut sin laglott, men vill de inte acceptera denna önskan har de alltid rätt att få ut laglotten ändå.

Skriv Testamente här

Testamente - Viktigt att tänka på:

Kan man testamentera bort allt man äger?
Ärver sambor varandra?
Kan man göra sina barn arvlösa med ett testamente?
Kan efterlevande makes arvsrätt testamenteras bort?
Vad menas med särkullbarn och vilka regler gäller för dem?
Vem kan bevittna ett testamente?
Vad händer om bevittning av testamente blir fel?