Vad menas med särkullbarn och vilka regler gäller för dem?

Särkullbarn är barn från tidigare förhållanden, det vill säga barn du har tillsammans med någon annan än din partner. När det gäller särkullbarn finns vissa särskilda regler. Till skillnad från gemensamma barn med en make/maka har särkullbarn alltid rätt att få ut sin laglott direkt då en förälder går bort. Dock kan ett särkullbarn välja att avstå från sin laglott till förmån för efterlevande partner. I sådana fall har särkullbarn i regel rätt att få ut sitt arv när också den efterlevande partner har gått bort.

Skriv Testamente här

Testamente - Viktigt att tänka på:

Kan man testamentera bort allt man äger?
Ärver sambor varandra?
Kan man göra sina barn arvlösa med ett testamente?
Kan efterlevande makes arvsrätt testamenteras bort?
Vad menas med särkullbarn och vilka regler gäller för dem?
Vem kan bevittna ett testamente?
Vad händer om bevittning av testamente blir fel?