Om vi inte skriver något avtal, ses anställningen som en typ av praktik då?

Nej. Skriver man inget avtal, men låter en person arbeta åt en arbetsgivare utan någon överenskommelse räknas det i regel som en tillsvidareanställning.

Skriv Tillsvidareanställningsavtal här

Tillsvidareanställningsavtal - Kan man ångra sig?:

Kan man ångra en anställning?
När blir jag bunden av anställningsavtalet?
Om vi inte skriver något avtal, ses anställningen som en typ av praktik då?