Vad gäller för uppsägning?

En arbetstagare har alltid rätt att säga upp en tillsvidareanställning och behöver inte ange några skäl för uppsägningen. När arbetsgivaren vill säga upp anställningsavtalet måste vissa regler iakttas. Den mest grundläggande regeln är att arbetsgivaren måste ha en saklig grund för att kunna säga upp avtalet. Sådana skäl är främst arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsgivaren kan också avsluta anställningen genom avsked.

Skriv Tillsvidareanställningsavtal här

Tillsvidareanställningsavtal - Vanliga frågor och svar:

Vad gäller för uppsägning?
Vad är saklig grund vid uppsägning?
Kan anställningsavtalet innehålla vilka villkor som helst?
Måste det finnas ett skriftligt avtal för att en person ska räknas som anställd?
Vad gäller om jag väljer att inte reglera en viss fråga i avtalet, exempelvis om övertidsersättning?