Vad gör en uppdragstagare?

En uppdragstagare kan vara verksam inom en mängd olika branscher. Ett uppdrag kan avse många skilda saker, t.ex. några månaders tjänstgöring på ett kontor, att formge produkter eller att skriva artiklar till en tidning.

Skriv Uppdragsavtal här

Uppdragsavtal - Vanliga frågor och svar:

Vad är ett uppdragsavtal?
Vad är en uppdragstagare?
Vad gör en uppdragstagare?
Vi vet inte när uppdraget blir klart, hur reglerar vi detta?
Hur länge måste ett uppdragsavtal pågå?
Vad är en immateriell rättighet?
Vilken lag gäller för uppdragsförhållandet?
Varför ska man inte använda mallar om uppdragsavtal?