Vad gäller för uppsägning?

För att arbetsgivaren ska kunna säga upp ett visstidsavtal i förtid måste denne ha förbehållit sig denna rätt och ha en godtagbar anledning. Anges ingen uppsägningstid under anställningen har en arbetsgivare inte rätt att säga upp en visstidsanställd i förtid. I detta fall kan arbetsgivaren innan anställningstidens slut endast avskeda den anställde. Det är endast vid grova fall av felaktigt agerande som man kan avskeda en anställd. Arbetstagaren kan säga upp sig utan särskilda skäl med en månads uppsägningstid. Om en visstidsanställning under en tidsperiod om fem år sammanlagt överstiger två år övergår visstidsanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Observera att kollektivavtal kan innehålla bestämmelser som avviker från lagen om anställningsskydd (LAS).

Skriv Visstidsanställningsavtal här

Visstidsanställningsavtal - Vanliga frågor och svar:

Hur länge får en visstidsanställning pågå?
När kan ett visstidsanställningsavtal inte upprättas?
Vad gäller för uppsägning?
Vad skiljer visstidsanställningsavtalet från övriga anställningsavtal?
Varför ska jag upprätta ett visstidsanställningsavtal?