Säker förvaring av ditt testamente

Tillsammans med vår samarbetspartner Sveriges Begravningsbyråers förbund (SBF) erbjuder vi på avtal24 dig att på ett enkelt och tryggt sätt förvara ditt testamente och andra viktiga dokument. Vi har tagit fram tre förmånliga erbjudanden:

Förvaring av testamente och andra viktiga dokument, 1 995 kr

Säker förvaring och bevakning av ditt testamente och andra viktiga dokument. I priset ingår upp till 10 dokument om totalt 40 sidor som du skickar in vid ett och samma tillfälle.

Granskning och förvaring av testamente, 3 690 kr

Testamentet kan behöva uppdateras i samband med att den egna livssituationen förändras, låt en av våra jurister granska ditt testamente för att säkerställa att det fortfarande representerar din vilja.

Förvaring, granskning och upprättande av testamente, 5 390 kr

En paketlösning där vi förvarar, granskar, gör ändringar i ditt befintliga testamente alternativt upprättar ett nytt.


Läs mer om förvaring av testamente och andra viktiga dokument

Sekretess och säkerhet

Ditt testamente kommer att finnas tryggt förvarat hos vår samarbetspartner SBF.
Testamentet hanteras efter regler och rutiner som strikt utformats med hänsyn till viktiga och prioriterade säkerhets-, sekretess- och integritetskrav. Allt för att du ska få en säker, neutral och oberoende förvaringsplats för ditt testamente.

Engångskostnad för livslång förvaring och bevakning

Testamentet bevakas per automatik mot Skatteverket och SBF ser till att testamentet överlämnas till dödsboet, jurist eller annan behörig mottagare, vid dödsfall. För endast 1995 kr får du en livslång förvaring och bevakning av ditt testamente.

Kan jag även förvara andra dokument?

I priset ingår upp till 10 dokument om totalt 40 sidor som du skickar in vid ett och samma tillfälle; exempelvis samboavtal, gåvobrev eller skuldebrev. Om du skickat in dina dokument för förvaring och sedan önskar hantera dina dokument exempelvis ändra i ett befintligt dokument eller lägga till fler dokument vid ett annat tillfälle så utgår en hanteringsavgift om 495 kr per hanteringstillfälle.