Framtidsfullmakt gällande bostadsförsäljning

En fullmakt behövs när du vill ge någon rätten att göra något i ditt namn. Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet.

Läs mer om framtidsfullmakt


Bra att veta är att du kan bestämma att framtidsfullmakten ska omfatta försäljning av bostad. Som det varit tidigare har det krävts en god man för att kunna sälja en bostad om exempelvis den ena maken blivit sjuk och behövt flytta till ett äldreboende. Om en framtidsfullmakt som omfattar bostadsförsäljning finns skriven kan man istället sköta det inom familjen. 

Skriv framtidsfullmakt enkelt online

Hos oss på avtal24 kan du nu skriva en framtidsfullmakt enkelt och tryggt online. Genom att svara på ett antal frågor om vad du vill ska gälla, skapas en juridiskt korrekt framtidsfullmakt som är unik för just dina förutsättningar.

Identifiering med mobilt BankID

Som en extra trygghet behöver du identifiera dig med mobilt BankID innan fullmakten färdigställs. Detta för att säkerställa att du som skriver framtidsfullmakten faktiskt är den du utger dig för att vara.

Läs mer och skriv framtidsfullmakt