Fyra vanligaste frågorna om äktenskapsförord

Här listar vår jurist Molly Malm några av de vanligaste frågorna som vi brukar få om äktenskapsförord.

Läs mer om äktenskapsförord

1. När bör man skriva äktenskapsförord?  

För att vara säker på att behålla tillgångar inom familjen, till exempel ett fritidshus, behöver du skriva ett äktenskapsförord. Du som företagare behöver ett äktenskapsförord om du är gift eller ska gifta dig och vill vara säker på att du får behålla hela företaget vid en skilsmässa. Som egenföretagare pensionssparar man ofta privat och vad många inte vet är att det privata pensionssparandet kan komma att ingå i bodelningen. Vid en skilsmässa riskerar du alltså i värsta fall att förlora hälften av både ditt bolag och dina pensionspengar om du saknar äktenskapsförord.

2. Måste ett äktenskapsförord registreras?

Ja, ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att bli giltigt. När ni båda har skrivit under äktenskapsförordet skickar ni det i original till Skatteverket för registrering. 

3. Går det att ångra ett äktenskapsförord?

Ja det går. Genom ett skriva ett helt nytt äktenskapsförord och registrerat äktenskapsförord kan man upphäva ett tidigare äktenskapsförord. Men man behöver vara medveten om att registrerade äktenskapsförord är bindande och att de inte kan hävas av endast den ena maken. För att ångra ett äktenskapsförord krävs det alltså att båda är överens.

4. Kan man specificera vilka tillgångar som var och en får behålla vid en eventuellt skilsmässa?

Absolut. Det är inte ovanligt att man till exempel uppger att endast ett företag och det privata pensionssparandet ska vara enskild egendom och därmed inte delas vid en skilsmässa. Det är viktigt att tydligt specificera den egendom som man vill ska vara enskild. 

Skriv äktenskapsförord

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt äktenskapsförord online eller tillsammans med en jurist via telefon. Ni svarar på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till er via e-post. 

Har du frågor angående äktenskapsförord? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24, de är specialiserade på avtalsjuridik och familjerätt.


Läs mer och skriv äktenskapsförord