Gåva avseende fastighet

Ett löfte om gåva av fastighet är aldrig bindande, oavsett om det är muntligt eller skriftligt. En giltig gåva av fastighet förutsätter ett gåvobrev som undertecknats av både givare och mottagare, samt uppfyller de formkrav som finns. Annars kan mottagaren inte få lagfart.

Läs mer

I gåvobrevet är det möjligt att reglera villkor om att ett visst betalningsansvar för lån ska övergå till mottagaren. Om lånesumman uppgår till 85 procent eller mer av fastighetens taxeringsvärde är det bra att känna till att mottagaren kommer att behöva betala stämpelskatt. 

Om lånesumman däremot överstiger taxeringsvärdet klassas överlåtelsen istället som ett köp och då är det ett köpekontrakt och inte gåvobrev som ska upprättas. Här kan både kapitalvinstskatt och stämpelskatt utlösas.

Exempel: Johan skänker sin fastighet till sin dotter Sigrid. Fastighetens taxeringsvärde är 2 000 000 kronor och Sigrid ska ta över lånet som ligger på 1 000 000 kronor. 1 000 000 kronor är 50 procent av taxeringsvärdet, vilket innebär att gåvan inte utlöser stämpelskatt. 

Tänk på att mottagaren av fastigheten behöver söka lagfart hos Lantmäteriet. Gåvobrevet ska skickas till Lantmäteriet tillsammans med ansökan om lagfartsändring. 

Skriv gåvobrev

Hos oss skriver du enkelt och tryggt ett juridiskt korrekt gåvobrev online eller tillsammans med en jurist, helt anpassat efter din unika situation. Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ringa oss på telefon 0771- 24 00 24. 


Läs mer och skriv gåvobrev

1 195 kr

På 10 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Gåvobrev

Ett gåvobrev behöver du när du ska ge bort något värdefullt, exempelvis en del av en fastighet till din partner eller en större summa pengar till ditt barn. Med gåvobrevet kan du bland annat skriva in villkor som skapar trygghet för mottagaren eller bestämma att gåvan inte ska vara förskott på arv.