Gåvor inom familjen - detta är bra att veta

Ett gåvobrev behöver du när du vill ge bort något värdefullt, exempelvis en del av en fastighet till din partner eller en summa pengar till ditt barn. Något som är bra att tänka på när du ska ge en gåva av större värde till ditt barn är att den i regel ses som ett förskott på arv, vilket innebär att gåvans värde ska räknas av från arvet i framtiden. 

Läs mer och skriv gåvobrev
Skapa trygghet för mottagaren 

Om du inte vill att gåvan ska ses som förskott på arv behöver du skriva ett gåvobrev där ett sådant villkor finns med. Med gåvobrevet kan du även skapa trygghet för mottagaren genom att göra gåvan till mottagarens enskilda egendom - det betyder att han eller hon får behålla gåvan vid en eventuell framtida skilsmässa. 

Andra villkor du kan lägga in är till exempel att ditt barn eller barnbarn ska få disponera sin gåva först vid 20 års ålder, eller att du ska kunna fortsätta vistas några veckor om året i fritidshuset som du skänker bort. 

Exempel: Karin ska ge sitt barn Albin sitt sommarhus och skriver i gåvobrevet att sommarhuset inte ska ses som ett förskott på Karins arv. Karin skriver vidare att sommarhuset ska vara Albins enskilda egendom, vilket gör att Albin inte behöver oroa sig för att bli av med huset i samband med en bodelning om han någon gång i framtiden skulle skilja sig. 

Bra att veta vid gåva avseende fastighet

Vid gåva avseende fastighet krävs ett gåvobrev som undertecknats av både givare och mottagare för att mottagaren ska kunna få lagfart. 

I gåvobrevet är det möjligt att reglera villkor om att ett visst betalningsansvar för lån ska övergå till mottagaren. Om betalning utgår så är det viktigt att veta att gåvan kan utlösa en skatteeffekt. I vissa lägen kan till exempel både kapitalvinstskatt och stämpelskatt utlösas. Tänk på att även övertag av lån ses som en form av betalning.

Viktigt att veta är också att mottagaren av fastigheten behöver söka lagfart hos Lantmäteriet. Gåvobrevet ska skickas till Lantmäteriet tillsammans med ansökan om lagfartsändring. När det gäller en bostadsrätt ska bostadsrättsföreningen informeras om gåvan, vanligen genom en ansökan om medlemskap i föreningen. Vägras medlemskap blir gåvan ogiltig.

Skriv gåvobrev

Hos oss skriver du enkelt och tryggt ett juridiskt korrekt gåvobrev online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva gåvobrevet online svarar du på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt gåvobrev som skickas direkt till din e-post.

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ringa oss på telefon 0771- 24 00 24.

Läs mer och skriv gåvobrev

1 195 kr

På 10 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Gåvobrev

Ett gåvobrev behöver du när du ska ge bort något värdefullt, exempelvis en del av en fastighet till din partner eller en större summa pengar till ditt barn. Med gåvobrevet kan du bland annat skriva in villkor som skapar trygghet för mottagaren eller bestämma att gåvan inte ska vara förskott på arv.