Så här fungerar arvsrätten för dig som gift

Dagens familjekonstellationer ser ofta väldigt olika ut med exempelvis bonusbarn och bonusföräldrar, vilket komplicerar de annars ganska tydliga arvsreglerna som säger att gifta ärver varandra och att barn ärver sina föräldrar först när båda föräldrarna gått bort. Här reder vi ut hur arvsrätten fungerar och vad som är viktigt att ha koll på för dig som gift. 


Läs mer

Vem ärver vem?

Arvsrätten i Sverige innebär att gifta ärver varandra och att barn ärver sina föräldrar när båda föräldrarna gått bort. Särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, har däremot rätt att få ut arvet från sin förälder genast, till skillnad från gemensamma barn. Detta innebär i praktiken att gifta par som har särkullbarn inte ärver varandra fullt ut. 

Gör det möjligt för den efterlevande att bo kvar i bostaden

Många gånger vill man försäkra sig om att den efterlevande maken eller makan ska kunna bo kvar i bostaden. Det kan man åstadkomma genom att skjuta upp en del av särkullsbarnets arv tills båda makarna gått bort. Genom att skriva ett testamente kan man minska delen särkullsbarnet får ut direkt och man kan även skriva en önskan om att han eller hon ska vänta helt.  

Många kunder som vi pratar med vill dock att partnern ska ha möjlighet att bo kvar samtidigt som särkullbarnet direkt får ut det arv han eller hon har rätt till. Då behöver testamentet ofta kompletteras med en livförsäkring.

Hur stor del av arvet har dina barn rätt till? 

Enligt svensk lag har dina barn alltid rätt till en viss del av ditt arv oavsett vad som står i ditt testamente, denna del kallas för laglott. Laglotten utgör hälften av ditt arv och fördelas lika mellan barnen. Har du ett barn är barnets laglott alltså 50 procent av allt du äger, har du två barn är laglotten 25% av allt du äger för respektive barn och har du tre barn är laglotten 1/6 av allt du äger för respektive barn. Ett barns laglott kan man aldrig med bindande verkan testamentera bort. 

De flesta har anledning att skriva testamente

Som gifta ärver ni varandra om ni inte har några barn eller om ni endast har gemensamma barn. Men även då kan det vara en god idé att skriva testamente. I testamentet kan ni göra arvet till enskild egendom. Det säkerställer att mottagaren inte blir av med arvet till följd av en framtida skilsmässa. 

Många tror felaktigt att ens partner inte ärver saker som utgör enskild egendom, men i själva verket krävs ett testamente om du som gift äger något som du vill att någon annan än din partner ska få ärva.  

Skriv testamente

Sammanfattningsvis rekommenderar vi alla att skriva testamente - det skapar förutsägbarhet och gör att saker och ting blir så som du tänkt dig. Tänk på att testamentet kan behöva kompletteras med en livförsäkring för att fullt ut trygga både din partner och dina barn. 

Hos oss kan du enkelt skriva ett testamente själv online eller få hjälp av våra jurister som är specialiserade på familjejuridik. Om du har frågor eller funderingar kring arvsregler och testamente är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 0771–24 00 24.

Läs mer och skriv testamente