Goda TestamentetIdag är det bara 21 procent av svenska folket som har skrivit ett testamente och endast 8 procent känner till att man kan ge en gåva till en organisation i det. Det vill vi ändra på!

Goda Testamentet är ett initiativ av FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, som syftar till att skapa en positiv testamenteskultur i Sverige. Ett fyrtiotal ideella organisationer har gått ihop för att sprida budskapet och inspirera fler att testamentera en liten del av sitt arv till goda ändamål. En femtedel av alla hjälpinsatser som görs, finansieras med hjälp av testamentsgåvor och tillsammans med avtal24 vill vi att den siffran ska öka!

När du skänker pengar, ägodelar eller fastigheter till en ideell organisation, blir din gåva ännu mer värd, eftersom alla icke vinstdrivande organisationer är skattebefriade. Du behöver inte skänka allt, eller ens särskilt mycket, för att göra skillnad.

Är du osäker på vilket belopp som känns lämpligt brukar vi rekommendera att du skänker 1 procent. Det gör ingen kännbar skillnad för dina övriga arvingar, men om hela svenska folket skänkte en procent av sin kvarlåtenskap till ett gott ändamål, skulle det göra stor skillnad för många organisationer.

Du behöver inte vara rik för att testamentera en del av dina tillgångar till goda ändamål. Det är med gåvor i testamenten som med alla andra gåvor; många bäckar små…
Skriv ditt testamente snabbt och enkelt här!


Har du frågor kring Goda Testamentet är du varmt välkommen att kontakta Martina Hallin som är projektansvarig.
Du når henne på martina@frii.se

FRII är en branschorganisation som arbetar för tryggt givande. Bland medlemmarna finns Sveriges största och ledande ideella organisationer. Alla organisationer som är med i FRII har förbundit sig att följa branschens insamlingsregler och att rapportera om sin verksamhet i enlighet med Kvalitetskoden. Alla organisationer som är med i Goda Testamentet har dessutom förbundit sig att följa de etiska reglerna kring testamentsgåvor.

FRII verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring och kompetensutveckling. Samt driva strukturfrågor för att minska hindren för insamling och för att främja och marknadsföra branschen mot givare, myndigheter och organisationer. Alla medlemsorganisationer står bakom att insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.


Läs mer om kvalitetskoden

Läs mer om de etiska reglerna