Har du koll på avtalen du signerar?

Det är inte alltid lätt att förstå allt som står i avtalet som ska signeras. Det kan visa sig att avtalet är ofördelaktigt för det egna företaget och vill det sig riktigt illa kan företaget riskera att gå i konkurs. Men hur kan mindre företag minimera riskerna när ni ska skriva avtal?

Många företagare känner sig tveksamma när de ska teckna avtal. Du kanske känner dig osäker på vad avtalet egentligen innebär och om du ska våga skriva under. Om avtalet kommer från ett större bolag med egna jurister kan det vara svårt att se vilka risker det innebär för det egna företaget. I vissa fall kan det få stora negativa konsekvenser om något blir fel. Avtalet kan gynna det andra företaget i så stor utsträckning att det bör omförhandlas. I värsta fall kan du till och med behöva avstå affären eller uppdraget.

Ofta flera avtal
I många avtalssituationer är det flera avtal som gäller mellan parterna, exempelvis standardavtal, allmänna villkor och olika policys. Det är viktigt att du läser igenom samtliga avtal för att förstå hela innebörden av avtalsförhållandet. Risken är annars att du blir bunden av något du inte kände till. Det är viktigt att ta sig tid att både förstå och värdera de fördelar och nackdelar som ett avtal innebär. Även om det är ett större företag som känns seriöst så måste man själv värdera de rättigheter och skyldigheter som uppkommer och vilka risker det kan innebära för den egna verksamheten.

Hjälp innan du skriver på
Om du som företagare känner dig osäker rekommenderar vi att du tar hjälp med tolkningen innan du fattar beslut och skriver under. Med en avtalsgranskning får du ett bra underlag för att bedöma vilka risker eller oklarheter som finns i det aktuella avtalet för att sedan kunna ta ställning till hur du ska agera. Vi belyser vilka punkter som är oklara eller kan få negativa effekter för din verksamhet. 

Avtalsgranskning med jurist
Du bokar enkelt in en tid med en av våra affärsjurister på 0771-24 00 24.  Vi gör en bedömning av omfattningen på arbetet och skickar sedan en offert med ett fast pris till din e-post. Priset inkluderar en belysning och genomgång av avtalets oklarheter och risker. 

Vid telefonmötet diskuterar vi tillsammans avtalet och dess konsekvenser. Efter mötet får du en skriftlig sammanfattning om vad du bör tänka på eller eventuellt ändra i avtalet.

Läs mer och boka avtalsgranskning

2 990 kr

Frånpris

Boka här
Du betalar i sista steget

Avtalsgranskning

Ditt företag får ofta avtalsförslag som binder företaget i större eller mindre omfattning. I vissa fall kan avtalen få stora negativa konsekvenser om något går fel.

Genom en granskning av dina avtal tydliggörs vilka riskerna är och vilka konsekvenser avtalen kan få. Du har därmed lättare att fatta rätt affärsbeslut.