Anders Permeus, chefsjurist och grundare av avtal24 - om juristbranschen i förändring


Anders Perméus, chefsjurist & grundare av avtal24, var inbjuden att tala vid en konferens i Bryssel den 16 februari. På initiativ av European and Economic Social Committee (EESC) Brussels har ett diskussionsforum bildats; New European Justice Stakeholders Forum ('EJSF') - The Future of Justice in the EU: challenges & opportunities'.

Anders talade under rubriken 'Impact of technology on the future of EU justice' bland annat om hur digitala verktyg kommer att förändra samtliga juristers arbetssätt i grunden samt hur konsumenter och bolag kommer att kunna dra nytta av dessa förändringar.