Vikten av kompanjonsavtal när du driver bolag med andra

Att äga företaget tillsammans med kompanjoner har många fördelar, men tänk på att det är viktigt att ni har samma vision och syn på hur ni vill att företaget ska utvecklas. Genom att skriva ett kompanjonsavtal kan många framtida konflikter undvikas. 

Läs mer

I kompanjonsavtalet kan ni bland annat reglera:

  • Ansvar och ersättning. Vilken arbetsinsats förväntas av aktieägarna? Vem ska göra vad? Och ska lön betalas ut? 
  • Hur bolaget ska värderas. Vem ska värdera bolaget? Och vilken värderingsmetod ska tillämpas? 
  • Hur styrelsen ska utses. Vem får till exempel nominera styrelsemedlemmar? Får en nominerad styrelseledamot även vara VD?
  • Vad som ska gälla vid meningsskiljaktigheter. Om ni hamnar i en tvist - hur och var ska den då lösas? Ska ägare ha veto i vissa frågor eller måste allt lösas med fullständig enighet? 
  • Vad som ska gälla vid en kompanjons dödsfall
  • Vad som ska hända om någon av parterna bryter mot avtalet

Kompanjonsavtalet kan innehålla bestämmelser som inte kan tas in i en bolagsordning. Det är till exempel vanligt att man kommer överens om vad som ska hända om någon av parterna bryter mot avtalet.

Skriv kompanjonsavtal

Hos oss skriver du enkelt och tryggt ett juridiskt korrekt kompanjonsavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon, helt skräddarsytt efter just dina förhållanden. 

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till dig via e-post. Enkelt, tryggt och juridiskt korrekt. 

Vill du hellre vill ta hjälp av en jurist bokar vi in ett telefon- eller videomöte där vi steg för steg går igenom vad avtalet ska innehålla och vilka villkor som ska finnas med. När du skriver avtalet tillsammans med en av våra jurister guidas du genom hela processen och får råd och vägledning i vilka lösningar som passar bäst i just din situation. 

Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 0771–24 00 24.


Läs mer och skriv kompanjonsavtal