Allt om hyresavtal för andrahandsuthyrning

Hyra ut i andra hand

Andrahandsuthyrning innebär att du som förstahandshyresgäst hyr ut din hyreslägenhet till någon annan. Samma regler gäller vare sig bostaden är möblerad eller omöblerad. För att hyra ut en lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden eller hyresnämnden. Hyr man ut utan tillstånd riskerar både förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen att bli vräkta. Det är viktigt att klargöra reglerna för uthyrningen i ett hyresavtal för att undvika framtida meningsskiljaktigheter. Gäller uthyrningen en bostadsrätt eller annan bostad som du själv äger är det andra regler som gäller, läs mer om uthyrning av egen bostad här.

Ansvar för lägenheten

Att hyra ut sin lägenhet i andra hand innebär en risk eftersom man som förstahandshyresgäst fortfarande har ett ansvar för lägenheten. Det är fortfarande förstahandshyresgästen som ska se till att hyran betalas i tid, vare sig andrahandshyresgästen betalar eller inte. Man kan förlora sin hyresrätt om den man hyr ut till missköter sig genom att exempelvis störa grannarna eller vanvårda lägenheten. De skador som uppstår ansvarar förstahandshyresgästen för gentemot fastighetsägaren. Man kan däremot i efterhand kräva andrahandshyresgästen för eventuella skador eller obetalda hyror. Det är viktigt att man noga kontrollerar den som ska hyra i andra hand. Be gärna om referenser och undersök om det finns betalningsanmärkningar.

Hyran

Den som hyr ut sin lägenhet har inte rätt att ta ut hur hög hyra som helst av andrahandshyresgästen. Hyran ska motsvara bruksvärdet för lägenheten.Andrahandshyresgästen kan vända sig till hyresnämnden för att begära en sänkning av hyran om den som hyr ut tar ut en högre hyra än tillåtet. Andrahandshyresgästen kan även i efterhand kräva att få tillbaka hyra som är högre än vad som var skäligt.Hyra ut möblerat
Det är tillåtet att öka andrahandshyran med cirka 10-15 procent om lägenheten hyrs ut fullt möblerad. Förstahandshyresgästen har även rätt att ta betalt för el, internet, kabel-TV, p-plats och liknande faktiska kostnader som finns för lägenheten.

Avtalstid och uppsägning

Om man har avtalat om att hyra ut i andra hand en viss tid gäller den avtalade tiden, även om förstahandshyresgästen ändrar sig och vill ha tillbaka sin bostad. En uppsägning kan prövas av parterna i hyresnämnden och under tiden får andrahandshyresgästen bo kvar. För andrahandshyresgästen finns dock alltid möjligheten att säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden varierar beroende på om avtalet löper tills vidare (obestämd tid) eller på bestämd tid samt vilka bestämmelser om uppsägnings som står i avtalet.

Andrahandshyresgästens rätt att bo kvar

I hyreslagen (Jordabalken 12 kap.) finns regler som ger rätt till förlängning av hyresavtalet, ett så kallat besittningsskydd. Besittningsskyddet gäller så fort hyresgästen har flyttat in i lägenheten.

Besittningsskyddet gäller inte:

  • Om man hyr en bostadslägenhet i andra hand under kortare tid än två år
  • Om man hyr ett möblerat rum och har bott där mindre än nio månader
  • Om man hyr en lägenhet som utgör en del av hyresvärdens egen bostad.

Hyresavtalet kan sägas upp även om besittningsskydd finns eller om hyrestiden ska vara en viss bestämd tid. Exempelvis om hyran inte betalas i tid, om lägenheten använts för annat än bostadsändamål eller om hyresgästen på annat sätt har misskött sig.

Parterna kan även komma överens om att besittningsskyddet inte ska gälla. För att överenskommelsen ska vara giltig måste det upprättas en särskild skriftlig handling för detta. När du upprättar ditt hyresavtal genom oss ser vi till att alla de vanligaste och viktigaste bestämmelserna finns med i avtalet, och att hyreslagens bestämmelser följs.

Varför inte mallar?

Mallar som finns spridda på internet är bara ett exempel på hyresavtal för andrahandsuthyrning. Du kan aldrig vara säker på att mallen är anpassad för just din situation. Till skillnad från Avtal24:s tjänst, ansvarar de som lägger ut mallar på internet inte för eventuella fel och brister, eller för konsekvenserna av dessa. Genom vårt webbverktyg skapas och skräddarsys hyresavtalet för andrahandsuthyrning utifrån dina förhållanden. Du kan även kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor. 

Anlita en jurist?

Vi erbjuder hjälp från våra egna jurister eftersom en del känner sig tryggare med att anlita en jurist som skriver hyresavtalet. Boka telefontid genom att maila till info@avtal24.se eller ringa vår växel på 0771 24 00 24.