Företagsavtal

Här finner du mer information om vilka avtal som kan passa din verksamhet.


Gå in på respektive avtalstyp här till vänster för att läsa mer om avtalet.
Du kan skriva de flesta avtal online eller med hjälp av våra erfarna jurister.

Några av de populäraste företagsavtalen hos våra kunder just nu är:

1. Sekretessavtal
2. Anställningsavtal
3. Aktieägaravtal
4. Företagsfullmakt


Hur påverkas bolaget om min kompanjon skiljer sig?

Om en av bolagets delägare skiljer sig, kommer hon/hans andel i bolaget komma att hälftendelas. Det innebär att delägarens make/maka också blir delägare i bolaget. Detta går att undvika genom att i ett kompanjonsavtal bestämma att varje delägare ska skriva ett äktenskapsförord, så att bolagsandelen inte delas vid en skilsmässa.


Hur skyddar jag min affärsidé?

Det kan vara en god idé att upprätta ett sekretessavtal med eventuella affärspartners för att minska risken för att idén sprids. I sekretessavtalet kan det framgå att informationen inte får spridas och att man inte ensam får använda sig av affärsidén. Det är även klokt att skriva sekretessavtal med företagets anställda eller uppdragstagare, för att skydda företagsintern information.


Jag vill anställa en person för en kortare period -
vilken anställningsform ska jag välja?

Att anställa innebär ofta ett ekonomiskt risktagande för arbetsgivaren. Viktigt för både arbetsgivaren och arbetstagaren är att man klart och tydligt kommer överens om förhållandena för anställningen, och ser till att hålla sig inom lagen i sina överenskommelser.

Om man vill prova och se arbetstagarens prestationsförmåga kan man välja att avtala om en provanställning. Om arbetstiden varar en förutbestämd, begränsad tid kan en visstidsanställning vara lämpligt. Om man inte vill anställa, utan att det snarare rör sig om ett uppdrag, kan man reglera förhållandet genom ett konsultavtal.

Läs mer om att anställa personal. 


Hos oss på avtal24 kan du som företagare själv snabbt och enkelt skriva många avtal via vår webtjänst, till en bråkdel av vad det kostar hos en advokat. Du kan även välja att låta våra jurister skriva ditt avtal, alltid till ett fast pris.