Allmänna villkor

Vad är Allmänna villkor?


Med allmänna villkor anpassade för ditt företags samarbeten uppnår du en rad fördelar. Dels undviks oklarheter som kan uppstå då generella lagar ska tolkas på just din verksamhet, dels får kunden och du själv en bättre överblick över dina villkor.

Du sparar även tid jämfört med att skriva olika avtal för varje kund som köper liknande tjänster.

Vanligtvis skiljer sig allmänna villkor åt beroende på om det gäller business-2-business eller business-2-consumer. Vilken typ av verksamhet företaget bedriver har naturligtvis också stor påverkan på hur de allmänna villkoren bör skrivas.


Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Testamente
En handling för dem du bryr dig om