Driva företag med andra - så här maximerar ni förutsättningarna att lyckas

Att äga företaget tillsammans med kompanjoner har många fördelar och kan vara en trygghet eftersom ni delar på risker och arbetsbördor. Men tänk på att det är viktigt att ni har samma vision och syn på hur ni vill att företaget ska utvecklas.

Läs mer om kompanjonavtal

Genom att skriva ett kompanjonsavtal kommer ni som delägare överens om hur ni vill sköta ert bolag och ni säkerställer att alla har samma vision och syn på hur företaget ska utvecklas. Tänk på att det ofta krävs ett kompanjonsavtal för att ni ska ha möjlighet att teckna en kompanjonsförsäkring.

I kompanjonsavtalet kan ni bland annat reglera:

Ansvar och ersättning

Vem ska göra vad? Ska lön betalas ut? Ska delägarna arbeta heltid, deltid eller inte alls? 

Hur styrelsen ska utses

Vem får till exempel nominera styrelsemedlemmar? Får en nominerad styrelseledamot även vara VD?

Vad som ska gälla vid meningsskiljaktigheter

Om ni hamnar i en tvist - hur och var ska den då lösas? Ska ägare ha veto i vissa frågor eller måste allt lösas med fullständig enighet? Vid en längre tids konflikt ska en delägare kunna begära inlösen av sina aktier?

Konkurrens

Får ni ha sidouppdrag utan godkännande från övriga delägare? Får ni ta med kunder eller anställda om ni slutar?

Hur bolaget ska värderas

Vem ska värdera bolaget? Och vilken värderingsmetod ska tillämpas? 

Överlåtelse av aktier

Får ni sälja era aktier till vem ni vill och till vilket pris som helst? Ska övriga delägare ha förtur? Ska samtycke krävas vid överlåtelse av aktier? 

Vad som händer om någon av delägarna bryter mot avtalet? 

Ska den som bryter mot avtalet betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp? Och i så fall hur mycket?

Drag along och tag along

För att uppnå ett extra skydd för både majoriteten och minoriteten vid försäljning kan man avtala om så kallade drag along och tag along klausuler.

Skyldighet att göra ägarandelar i bolaget till enskild egendom

I kompanjonavtalet har ni möjlighet att bestämma att alla delägare måste göra sin andel i bolaget till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Det betyder att delägaren får behålla andelen om han eller hon skulle skilja sig. Om en av delägarna skiljer sig, utan ett äktenskapsförord, kan hälften av hans eller hennes andel i bolaget komma att gå till maken (vid en bodelning). Maken blir då delägare i bolaget, vilket de övriga delägarna troligen inte alls önskar.

Skriv kompanjonavtal

Ni skriver enkelt och tryggt kompanjonsavtalet online genom att svara på ett antal frågor och ta ställning till vilka olika villkor som ni vill ska ingå. Vårt webbverktyg skapar sedan ett juridiskt korrekt avtal som är skräddarsytt efter förhållandena i just ert företag - skriv ut och skriv under eller signera digitalt! Ni kan även skriva avtalet tillsammans med en av våra jurister via telefon. Har ni inte skrivit kompanjonsavtal, se till att gör det redan idag! Med rätt avtal kan ni känna er trygga och fokusera på affärerna.


Aktieägaravtal
Kompanjonsavtal mellan ägarna i ett aktiebolag
Försäljning bostadsrätt
För dig som ska sälja eller köpa en bostadsrätt
Gåvobrev
När du ger bort någonting värdefullt
Kompanjonsavtal
Kompanjonsavtal mellan ägarna i ett aktiebolag
Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Testamente
En handling för dem du bryr dig om