Bolagsstämmoprotokoll – bra att veta

Driver du ett aktiebolag måste du hålla en bolagsstämma minst en gång om året. Bolagsstämma är ett juridiskt begrepp, men vad innebär det i praktiken? Här guidar vi dig i reglerna kring beslutsfattandet på stämman.


Ur ett juridiskt perspektiv har bolagsstämman en mycket viktig funktion. Det är nämligen på stämman aktieägarna kan besluta om bolagets affärer. Därför är det viktig att ett protokoll upprättas där besluten framgår. I vissa fall måste även bolagsstämmobeslutet registreras hos Bolagsverket för att börja gälla, till exempel när bolagets styrelse ska ändras.

Här är några viktiga punkter att tänka på inför bolagsstämman.

Olika typer av stämmor

Det finns tre olika typer av stämmor som du kan behöva hålla:

1. Ordinarie bolagsstämma

Kallas även årsstämma. Den måste hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Här ska vissa frågor alltid avhandlas, till exempel vad som ska ske med bolagets vinst, fastställande av balans- och resultaträkning och frågor om ansvarsfrihet.

2. Extra bolagsstämma

Den kan hållas när som helst under räkenskapsåret för att genomföra ändringar som kräver att aktieägarna samlas och ett stämmobeslut ska tas, till exempel ändring av bolagsordningen.

3.Konstituerande bolagsstämma

Den hålls i samband med att ett aktiebolag bildas. Här antas bland annat en bolagsordning och en styrelse väljs. 

Några regler att tänka på 

Hur en stämma ska gå till regleras i aktiebolagslagen. Den ska skydda aktieägarnas rätt till beslutsfattande. 
Tänk på det här:

  • En kallelse till ordinarie bolagsstämma ska skickas ut tidigast sex veckor - och senast fyra veckor före bolagsstämman.
  • På stämman ska omröstning ske om någon av aktieägarna begär det.
  • Blir det lika många röster har stämmans ordförande en utslagsröst.
  • Beslut om ändring av bolagsordningen är bara giltig om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av både de angivna rösterna och de aktier som är företrädda vid stämman. 
  • Beroende på om bolaget håller en extrastämma, en ordinarie eller en konstituerande stämma finns olika krav för vad som måste behandlas och tas upp på stämman. Det får du hjälp med när du skriver ditt avtal online hos oss.

Skriv bolagsstämmoprotokoll

Hos oss skriver du enkelt och tryggt ett bolagsstämmoprotokoll online genom att svara på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställt till dig vid ett möte. Därefter skapas ett skräddarsytt bolagsstämmoprotokoll som skickas direkt till din e-post - skriv ut och skriv under eller signera digitalt! Du kan även skriva avtalet tillsammans med en av våra jurister via telefon.

Aktieägaravtal
Kompanjonsavtal mellan ägarna i ett aktiebolag
Bolags­stämmo­protokoll
Juridiskt heltäckande protokoll för er stämma
Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Testamente
En handling för dem du bryr dig om

1 195 kr

På 20 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Bolagsstämmoprotokoll

Att föra protokoll vid bolagsstämman är ett krav enligt aktiebolagslagen. Beroende på om bolaget håller en ordinarie årsstämma, extra stämma eller en konstituerande stämma finns olika krav för vad som måste behandlas och tas upp på stämman.

Med hjälp av vårt webbverktyg informeras och guidas du fram till vilka punkter som ska tas upp på den stämma som är aktuell för ert bolag.