Allt om Fullmakter

Skriv en fullmakt

Varför fullmakt?

En fullmakt behövs när någon för annans räkning ska utföra ett uppdrag, företräda eller sluta avtal med annan. En fullmakt ger personen som fått fullmakten (fullmäktigen) rätt att handla för någon annans räkning (fullmaktsgivaren) i dennes namn. Både personer och företag kan ge fullmakt till någon att handla i deras namn.

Personer som berörs av fullmakten

När man handlar med fullmakt berörs tre personer: fullmaktsgivaren, fullmäktigen och den utomstående personen som den som ger ut fullmakten ska handla med. Fullmaktsgivaren är den som ger ut fullmakten och fullmäktige är den som använder denna, handlar för den förstes räkning i dennes namn. Den utomstående är den person som fullmakten ska visas upp för och som fullmaktsgivaren ska handla med. Det som är speciellt med ett fullmaktsförhållande är att fullmaktsgivaren är den person som handlar med den utomstående, trots att det faktiskt är fullmäktige som gör själva handlingen.

Olika typer av fullmakter

Vanligtvis är fullmakter skriftliga men de kan även vara muntliga. En muntlig fullmakt är dock inte alltid är lika säker för fullmaktsgivaren (se mer nedan).

Vilka handlingar fullmäktigen har rätt att göra i fullmaktsgivarens namn står i fullmakten. Det kan röra sig om rätt att företräda fullmaktsgivaren i rätten som ett ombud eller advokat (rättegångsfullmakt), att utföra ett specifikt uppdrag, köp eller ärende (begränsad fullmakt), eller en generell fullmakt som låter fullmäktigen handla i fullmaktsgivarens namn oavsett fråga och ärende. Inom företag är det också vanligt med något som kallas ställningsfullmakt. Detta är en fullmakt som uppkommer utan något skriftligt fullmaktsdokument eller muntlig instruktion – fullmakten uppstår underförstått eller uttryckligen genom anställningen, det vill säga att det ingår i den anställdes arbetsuppgifter att göra vissa saker för arbetsgivarens räkning utan att en fullmakt måste ges ut av arbetsgivaren.

Innehåll

Man brukar säga att det som står (eller sägs vid muntlig fullmakt) i fullmakten utgör fullmäktiges behörighet. Följer fullmäktige instruktionerna i fullmakten gäller handlingarna mellan fullmaktsgivaren och den utomstående personen. Skulle fullmäktige däremot bryta mot instruktioner som finns i den skriftliga fullmakten gäller inte handlingarna mellan fullmaktsgivaren och den utomstående.

Muntliga instruktioner som inte står med i fullmakten från fullmaktsgivaren till fullmäktige gäller om fullmäktige följer instruktionerna. Skulle fullmäktige inte följa de muntliga instruktionerna men däremot helt följa innehållet i den skriftliga fullmakten gäller dessa handlingar för fullmaktsgivaren. Fullmäktige kan då blir skadeståndsskyldig mot fullmaktsgivaren för att han handlat på ett sätt som inte stämt överens med de muntliga instruktionerna.

Om fullmäktige handlar utanför fullmaktens ramar

Skulle fullmäktige handla på ett sätt som inte stämmer överens med fullmakten eller med muntliga instruktioner kan han bli skadeståndsskyldig. Om fullmäktige handlar på ett sätt som inte stämmer överens med själva fullmakten och därmed gör så att handlingarna inte gäller mellan fullmaktsgivaren och den utomstående kan han bli skadeståndsskyldig mot den utomstående personen.

Om fullmäktige handlar på ett sätt som inte stämmer överens med muntliga instruktioner vid sidan om fullmakten och handlingarna faktiskt gäller mellan fullmaktsgivaren och den utomstående kan han bli skadeståndsskyldig mot den fullmaktsgivaren för att han handlat på ett sätt som fullmaktsgivaren inte önskat, men annars följt vad som står i fullmakten.

Exempel:

Anna vill att Bertil ska köpa en bil av Cissi för A:s räkning och skriver en skriftlig fullmakt. Det måste stå i fullmakten att Bertil är fullmäktig att för Anna köpa en viss bil. Däremot vill Anna inte att det ska stå vilket pris Anna maximalt vill ge för bilen då Anna vill att Bertil ska förhandla med Cissi utan att Cissi vet hur mycket Anna faktiskt är beredd att betala.

Anna kan då ge muntliga instruktioner till Bertil om att Anna kan tänka sig att maximalt betala 100 000 kronor för bilen. Skulle Bertil vid förhandling med Cissi bjuda ett pris som är högre än 100 000 kronor blir Anna ändå bunden, om inte Cissi visste om att Bertil fått dessa muntliga instruktioner. Anna får i detta fall kräva skadestånd av Bertil.

Varför inte mallar?

Mallar som finns spridda på internet är bara ett exempel på fullmakter. Du kan aldrig vara säker på att mallen avser just ditt förhållande. Till skillnad från Avtal24's tjänst, ansvarar de som lägger ut mallar på internet inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna.

Genom vår applikation skapas och skräddarsys fullmakten utifrån dina förhållanden. Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor.

Anlita en jurist?

Många känner sig tryggare med att anlita en jurist som skriver fullmakten. Boka telefontid genom att maila till info@avtal24.se eller ringa vår växel på 0771 24 00 24. Du går sedan igenom din situation med juristen som efteråt skriver fullmakten till dig.

Framtidsfullmakt
Upprätta en framtidsfullmakt enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Framtidsfullmakt
Bestäm vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig i framtiden
Fullmakt för företag
När någon ska göra något i företagets namn
Fullmakt för privatpersoner
När någon ska göra något i ditt namn
Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Testamente
En handling för dem du bryr dig om