Allt om Leveransavtal

Avtal mellan beställare och leverantör

Att skriva ett leveransavtal är det första steget i en varaktig affärsrelation mellan en beställare och en leverantör. Ett leveransavtal kan avse en engångsleverans eller flera leveranser av samma produkt, under en längre tid. Leverantören tar i och med avtalet på sig ansvaret att tillverka eller införskaffa och leverera produkterna till beställaren.

Innehåll

Det är många aspekter som är viktiga att reglera. Dessa kan röra produktens tekniska specifikationer och egenskaper, om prov av produkten skall ske före leverans, villkoren för leverans och transport, om det finns ett minsta antal produkter leverantören skall ha kapacitet att leverera, om beställaren måste beställa ett visst antal produkter, priset för produkten och sättet för betalning, frågor om konkurrens, sekretess och exklusivitet, och vilka olika påföljder som kan göras gällande vid någon av parternas avtalsbrott och vad som gäller vid tvister.

Med ett väl genomtänkt leveransavtal går både beställaren och leverantören in i affärsrelationen med samma förutsättningar och med en gemensam bild av vad som gäller. Med ett leveransavtal kan man därför undvika oklarheter och framtida meningsskiljaktigheter. 

Flera leveranser

Ska flera leveranser av en produkt ske från samma leverantör, till samma beställare, kan man istället för att vid varje beställning upprätta ett nytt köpeavtal, vilket kan bli både kostsamt och tidskrävande, med fördel använda leveransavtalet som ett så kallat ramavtal

Man reglerar då i avtalet de generella villkoren för leveransen, som till exempel produktspecifikationer, leveranstider och ansvar – och därefter kan beställaren göra fortlöpande beställningar, så kallade avropsordrar, till leverantören. I dessa ordrar behöver inte all information om beställning uppges av beställaren, utan denna information finns redan i leveransavtalet (ramavtalet). 

Beställaren behöver endast lägga till eventuell nödvändig information som är särskild för just den beställningen.

Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Sekretessavtal
För att hemlighålla information
Testamente
En handling för dem du bryr dig om