Skapa konto
Logga in

Allt om Leveransavtal


Avtal mellan beställare och leverantör
Att skriva ett leveransavtal är det första steget i en varaktig affärsrelation mellan en beställare och en leverantör. Ett leveransavtal kan avse en engångsleverans eller flera leveranser av samma produkt, under en längre tid. Leverantören tar i och med avtalet på sig ansvaret att tillverka eller införskaffa och leverera produkterna till beställaren.

Innehåll
Det är många aspekter som är viktiga att reglera. Dessa kan röra produktens tekniska specifikationer och egenskaper, om prov av produkten skall ske före leverans, villkoren för leverans och transport, om det finns ett minsta antal produkter leverantören skall ha kapacitet att leverera, om beställaren måste beställa ett visst antal produkter, priset för produkten och sättet för betalning, frågor om konkurrens, sekretess och exklusivitet, och vilka olika påföljder som kan göras gällande vid någon av parternas avtalsbrott och vad som gäller vid tvister.

Med ett väl genomtänkt leveransavtal går både beställaren och leverantören in i affärsrelationen med samma förutsättningar och med en gemensam bild av vad som gäller. Med ett leveransavtal kan man därför undvika oklarheter och framtida meningsskiljaktigheter.

Flera leveranser
Ska flera leveranser av en produkt ske från samma leverantör, till samma beställare, kan man istället för att vid varje beställning upprätta ett nytt köpeavtal, vilket kan bli både kostsamt och tidskrävande, med fördel använda leveransavtalet som ett så kallat ramavtal. Man reglerar då i avtalet de generella villkoren för leveransen, som till exempel produktspecifikationer, leveranstider och ansvar – och därefter kan beställaren göra fortlöpande beställningar, så kallade avropsordrar, till leverantören. I dessa ordrar behöver inte all information om beställning uppges av beställaren, utan denna information finns redan i leveransavtalet (ramavtalet). Beställaren behöver endast lägga till eventuell nödvändig information som är särskild för just den beställningen.

Varför inte mallar?
Mallar som finns spridda på internet är bara ett exempel på leveransavtal. Du kan aldrig vara säker på att mallen avser just ditt affärsförhållande. Till skillnad från Avtal24 tjänst, ansvarar de som lägger ut mallar på internet inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vår applikation skapas och skräddarsys leveransavtalet utifrån dina förhållanden. Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor.

Anlita en jurist?
Många känner sig tryggare med att anlita en jurist som skriver leveransavtalet. Boka telefontid genom att maila till info@avtal24.se eller ringa vår växel på 0771 24 00 24. Du går sedan igenom din situation med juristen som efteråt skriver leveransavtalet till dig.
Köpeavtal företag till privatperson
När du säljer till konsumenter via internet, butik eller distans
Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid.
Sekretessavtal
För att hemlighålla information