Allt om lokahyresavtal

Du har nytta av ett lokalhyresavtal när du vill hyra ut hela eller en del av en lokal. Vanligtvis genom att hyra ut hela lokalen i andra hand eller uthyrning av en eller flera kontorsplatser.

Eftersom reglerna ser olika ut för bostadslägenheter och för lokaler är det viktigt att få med allt som krävs enligt lag. Att hyra ut ett antal arbetsplatser i en del av en lokal brukar benämnas som "hyra av del i lokal". Det juridiska begreppet är partiell sublokation vilket regleras i Jordabalken 12 kap. Även om man enbart hyr ut ett par kontorsplatser är det bra att upprätta ett hyresavtal. Hyresgästen kan också kräva ett skriftligt hyresavtal enligt lag.

I hyresavtalet är det viktigt att reglera frågor gällande exakt vad som ingår i uthyrningen, antalet arbetsplatser som avses och om det ska finnas en maxgräns på hur många personer som ska nyttja arbetsplatserna. Andra viktiga frågor är hur mycket som ska betalas i hyra och när den ska betalas, hur länge arbetsplatsen ska hyras ut och vad som ska gälla för uppsägning, underhållsskyldighet m.m.

Avtala inte om för korta uppsägningstider

De lagregler som reglerar lokalhyresavtal återfinns i jordabalken 12 kap. Vissa av dessa regler är tvingande, vilket innebär att om hyresavtalet strider mot de tvingande bestämmelserna, är inte bestämmelserna i hyresavtalet gällande.

Ett lokalhyresavtal kan löpa på bestämd eller obestämd tid och måste i regel sägas upp för att upphöra och gälla. Det går dock inte att säga upp lokalhyresavtalet hur som helst utan både hyresgästen och hyresvärden måste beakta en så kallad uppsägningstid. När uthyrningen löper tillsvidare måste man enligt lag ha en uppsägningstid på minst 9 månader. Detta är tvingande och innebär att en bestämmelse om en kortare uppsägningstid än nio månader är ogiltigt. När man hyr ut kontorsplatserna på bestämd tid får inte uppsägningstiden vara kortare än:

  • En vecka, om hyrestiden är längre än två veckor, men längst tre månader.
  • 3 månader, om hyrestiden är längre än tre månader, men längst 9 månader.
  • 9 månader, om hyrestiden är längre än 9 månader.
     Klicka på någon av knapparna för att skriva rätt hyresavtal:

hyresavtal för lokal i andra hand

hyresavtal för kontorsplatser


Anställningsavtal
När du ska anställa någon
Hyresavtal för kontorsplatser
När du ska hyra ut arbetsplatser
Hyreskontrakt egenägd bostad
När du ska hyra ut din bostadsrätt, fastighet, villa eller fritidshus
Hyreskontrakt fritidshus
När du ska hyra ut ditt fritidshus
Hyreskontrakt för hyresrätt
När du ska hyra ut din lägenhet i andra hand