Viktigt att tänka på när du ska anställa

Att anställa en person till det lilla företaget är en stor sak. Det gäller att välja rätt anställningsform och ha koll på de lagar och regler som finns. För både dig som arbetsgivare och den du anställer är det viktigt att ni klart och tydligt kommer överens om förutsättningarna för anställningen i ett korrekt anställningsavtal.

Viktigt att tänka på när du ska anställa personal
Det finns främst tre olika anställningsformer:
1. Provanställning

Du har möjlighet att anställa en person i upp till sex månader för att kunna göra en utvärdering och därefter ta ställning till om du vill tillsvidareanställa personen. Viktigt att tänka på är att anställningen automatiskt övergår i en tillsvidareanställning om personen i fråga inte sagts upp. Båda parter har rätt att avbryta anställningen när som helst under tiden. Men det får inte vara av en diskriminerande anledning, som att arbetstagaren är gravid. 

2. Visstidsanställning

Denna anställningsform är ett bra alternativ om du behöver hjälp under en viss bestämd period. Viktigt att veta är att du inte kan säga upp personen före periodens utgång, om inte detta särskilt framgår av avtalet. Tänk på att den här typen av anställningsform inte får vara längre än sammanlagt två år under en femårsperiod, då övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

3. Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning brukar i vardagligt språk kallas för fast anställning. Arbetstagaren är då anställd till dess att hon eller han inte längre behövs eller väljer att säga upp sig själv. En arbetstagare har alltid rätt att säga upp ett tillsvidareanställningsavtal och behöver inte ange några skäl. En arbetsgivare som vill säga upp den anställde måste däremot följa särskilda turordningsregler vid uppsägning, den så kallade "sist-in-först-ut" principen. 

Till skillnad mot en provanställning krävs det en saklig grund för att säga upp en tillsvidareanställd. Du måste ha väsentliga skäl, till exempel arbetsbrist eller personliga skäl. Skulle du inte kunna visa upp sakliga grunder för uppsägningen är den alltså ogiltig. 

Viktigt att tänka på:
  • Om du är med i en branschorganisation, kontakta dem innan du har en lönediskussion med den du ska anställa för att få information om vilken minimilön som rekommenderas enligt deras kollektivavtal. 
  • Kom ihåg att om ditt företag är anslutet till ett kollektivavtal får du inte skriva ett anställningsavtal som avviker från det. I kollektivavtal finns ofta strängare regler än dem i lag. Glöm inte att läsa igenom relevant kollektivavtal noga. 
Dina skyldigheter:

För att kunna anställda personal måste du eller företaget registreras som arbetsgivare hos Skatteverket. 

Som arbetsgivare har man en skyldighet att betala arbetsgivaravgifter, göra skatteavdrag för utbetalda löner, lämna kontrolluppgifter och skattedeklarationer.

Skatteavdrag ska man som arbetsgivare alltid göra på den lön man betalar ut och den anställde har rätt att skriftligen bli upplyst om hur mycket som dragits av. Avdragets storlek bestäms av den anställdes skattsedel. För varje kalenderår ska du senast den 31 januari lämna in kontrolluppgifter till Skatteverket. Där anger du avdragen skatt, kontant bruttolön, förmåner med mera.

Tre råd när du ska anställa:
  1. Skriv alltid ett avtal! Anställer du utan ett anställningsavtal räknas den anställde enligt huvudregeln som tillsvidareanställd. Om anställningen ska vara tidsbegränsad måste det framgå i ett skriftligt avtal för att gälla.
  2. Det kan vara en bra idé att inleda anställningen med en provanställning. Då kan du utvärdera den anställde för att kunna ta ställning till om du har hittat rätt person.
  3. Att ha timanställda betyder bara att du betalar de anställda per timme. Anställningen i sig måste vara en tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning.
Skriv anställningsavtal

Hos oss skriver du enkelt ett fulltäckande juridiskt korrekt anställningsavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon. När du skriver ditt avtal hos oss vet du att avtalet följer de lagar som gäller och att det är anpassat efter just din verksamhet.

Skriv anställningsavtal

Anställningsavtal
När du ska anställa någon
Provanställnings­avtal
När du ska provanställa personal
Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Testamente
En handling för dem du bryr dig om
Visstids­anställnings­­avtal
När du ska anställa någon under begränsad tid

1 995 kr

På 15 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Anställningsavtal

I ett anställningsavtal reglerar du både arbetsuppgifter, lön och andra förmåner och villkor som kopplas till anställningen.

Det är viktigt för både arbetsgivaren och arbetstagaren att man klart och tydligt kommer överens om förhållandena för anställningen i ett anställningsavtal – och ser till att hålla sig inom lagens gränser i alla överenskommelser.