Anställningsavtal

Oavsett om du är arbetsgivare eller arbetstagare är det viktigt att skriva anställningsavtal. För dig som arbetstagare är anställningsavtalet ett skriftligt bevis på att du är anställd och vilka villkor som gäller under anställningen. Från arbetsgivarens sida är det viktigt att skriva ett korrekt avtal med den anställde så det inte blir några misstolkningar och felaktigheter som senare kan leda till konflikter.

För att undvika missförstånd kring anställningsvillkor bör man alltid ha ett skriftligt anställningsavtal. Ett anställningsavtal reglerar villkor som lön, arbetstid, arbetsuppgifter och uppsägning. Det är viktigt att ta hänsyn till lagen om anställningsskydd (LAS) när man skriver anställningsavtal.

Utan ett anställningsavtal räknas den anställde enligt huvudregeln som tillsvidareanställd. Om anställningen ska vara tidsbegränsad måste det framgå i ett skriftligt avtal för att gälla. Det skiljer väsentligt mellan anställningsformerna tillsvidareanställning samt provanställning och visstidsanställning.

Vanligt med provanställning

Det är vanligt att inleda anställningen med en provanställning. Den kan maximalt pågå i sex månader och under den tiden kan arbetsgivaren förvissa sig om att man har hittat rätt person. Efter denna period övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.

Kan vem som helst anställa någon?

För att kunna anställda personal företaget registreras som arbetsgivare hos Skatteverket.Som arbetsgivare har man en skyldighet att betala arbetsgivaravgifter, göra skatteavdrag för utbetalda löner, lämna kontrolluppgifter och skattedeklarationer.

När det finns kollektivavtal 
Kom ihåg att om ditt företag är anslutet till ett kollektivavtal får anställningsavtalet inte avvika från det. I kollektivavtal finns ofta strängare regler än dem i lag.
Skriv korrekta anställningsavtal

Med ett korrekt anställningsavtal säkerställs att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt anställningsavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till dig via e-post. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående anställningsavtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

Skriv ett anställningsavtal
Anställningsavtal
När du ska anställa någon
Provanställnings­avtal
När du ska provanställa personal
Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Testamente
En handling för dem du bryr dig om
Visstids­anställnings­­avtal
När du ska anställa någon under begränsad tid

1 995 kr

På 15 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Anställningsavtal

I ett anställningsavtal reglerar du både arbetsuppgifter, lön och andra förmåner och villkor som kopplas till anställningen.

Det är viktigt för både arbetsgivaren och arbetstagaren att man klart och tydligt kommer överens om förhållandena för anställningen i ett anställningsavtal – och ser till att hålla sig inom lagens gränser i alla överenskommelser.