Anställningsguiden del 3 – Fällorna att undvika vid visstidsanställning

Behöver du anställa personal under en kort tid? Kanske har du en högre arbetsbelastning vissa dagar, vissa delar av året eller behöver tillsätta ett vikariat? Då är det bra att veta att det finns regler för visstidsanställda som kan ha negativa konsekvenser för dig som företagare om du inte har koll på dem. 

Visstidsanställning

Säsongsjobb och vikariat

I vardagligt tal kallar man det ofta att jobba per timme, sommar-, säsongsarbeta eller vikariera. Korrekt heter anställningsformen visstidsanställning. Visstid innebär däremot inte att det finns några regler för hur kort tid anställningen kan vara.

Det är viktigt att tänka på att om den anställde arbetar hos dig utan att ha skrivit något som helst avtal, så räknas detta som en tillsvidareanställning. Om du som arbetsgivare inte vill ge arbetstagaren en tillsvidareanställning måste du upprätta ett anställningsavtal där en annan anställningsform fastslås. Visstidsanställningsavtalet är ett alternativ för en arbetsgivare som endast kan erbjuda arbetstagaren arbete under begränsad tid. 

Två år – därefter blir anställningen fast

Som arbetsgivare är det viktigt att veta att om den anställde arbetat med liknande uppgifter i företaget under sammanlagt två år, under en femårsperiod så ses anställningen automatiskt som en tillsvidareanställning.

Det är viktigt både för arbetsgivare och arbetstagare att skriva ett anställningsavtal där det tydligt framgår att det är fråga om en visstidsanställning. I vissa kollektivavtal finns bestämmelser som förbjuder visstidsanställningar. Den enda gång företaget kan frångå kollektivavtalet är om det gynnar arbetstagarna. Kollektivavtalet måste följas och respekteras av arbetsgivaren när anställningsavtal skrivs. Om företaget har kollektivavtal bör detta granskas för att säkerställa att visstidsanställningar är tillåtet.

Uppsägning är inte reglerad

Uppsägning fungerar inte på samma sätt som när du har en tillsvidareanställd, där uppsägningstiden är reglerad. Om du har anställt en vikarie under en föräldraledighet som pågår till ett visst datum, eller om du har en säsongsarbetare som ska arbeta tills anläggningen stänger för säsongen kan det lätt förbises att ange en uppsägningstid i anställningen. I de fallen kan du som arbetsgivare inte säga upp den anställde hur som helst.

För att du ska kunna säga upp ett visstidsavtal i förtid måste du ha förbehållit dig denna rätt och ha en godtagbar anledning. Anges ingen uppsägningstid under anställningen har en arbetsgivare inte rätt att säga upp en visstidsanställd i förtid.

När ingen uppsägningstid är överenskommet kan arbetsgivaren innan anställningstidens slut endast avskeda den anställde och då gäller att det ska vara grova fall av felaktigt agerande av den anställde. Personal som är visstidsanställd kan säga upp sig själv utan särskilda skäl med en månads uppsägningstid. 

Skriv korrekta anställningsavtal

Med ett korrekt anställningsavtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt anställningsavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon. 

Om du väljer att skriva avtal online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till dig via e-post. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig. 

Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

Läs mer och skriv anställningsavtal

Anställningsavtal
När du ska anställa någon
Provanställnings­avtal
När du ska provanställa personal
Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Testamente
En handling för dem du bryr dig om
Visstids­anställnings­­avtal
När du ska anställa någon under begränsad tid

1 995 kr

På 15 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Anställningsavtal

I ett anställningsavtal reglerar du både arbetsuppgifter, lön och andra förmåner och villkor som kopplas till anställningen.

Det är viktigt för både arbetsgivaren och arbetstagaren att man klart och tydligt kommer överens om förhållandena för anställningen i ett anställningsavtal – och ser till att hålla sig inom lagens gränser i alla överenskommelser.