Vikten av bodelningsavtal för både gifta och sambor vid separation

Att upprätta ett bodelningsavtal är viktigt vid skilsmässa. Men vad många inte tänker på är att det, ur flera aspekter, är viktigt även för sambor. Vid en separation sätter ett bodelningsavtal rent juridiskt punkt för er ekonomiska förbindelse och redogör vem som ska ha vad. Ofta kräver banken ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån.

Läs mer
Detta gäller sambor

Det är endast samboegendom och eventuella skulder kopplade till samboegendomen som kan tas upp i bodelningsavtalet. Som samboegendom räknas permanentbostad och bohag (exempelvis möbler, husgeråd och elektronikprylar) som köpts för gemensam användning under tiden ni varit tillsammans. Sådant ni ägt sedan tidigare räknas inte som samboegendom och får behållas av var och en.

Vid bodelning delas samboegendomens värde (sedan avdrag gjorts för eventuella skulder) lika mellan dig och din partner. Sambolagen tar inte hänsyn till vem som faktiskt äger eller har finansierat den gemensamma bostaden eller bohaget. Vill man inte att bodelning ska göras i enlighet med sambolagen bör man upprätta ett samboavtal. Bodelning kan begäras upp till ett år efter det att du och din sambo har flyttat isär.

Detta gäller gifta

Bodelning vid skilsmässa är viktigt och ett formellt skriftligt bodelningsavtal krävs för att bodelningen ska vara giltig. Samtliga tillgångar som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller gåvobrev ska tas upp i bodelningsavtalet. Tänk på att få bodelningen gjord i nära anslutning till skilsmässan eftersom möjligheten att kräva bodelning annars finns kvar många år framöver och då kan den ekonomiska situationen se annorlunda ut.

Våra jurister får ofta frågor kring bodelning. Här ger vi tre korta tips och fakta för att trygga dig och din partner vid en separation eller skilsmässa:
  • Vid en skilsmässa eller separation rekommenderar vi alla att skriva ett bodelningsavtal; även om du och din partner är överens och även om ni endast har begränsade tillgångar. Anledningen är att man har rätt att kräva bodelning i efterhand och då kan den ekonomiska situationen se annorlunda ut.
  • Många tror att det krävs ett gåvobrev eller köpekontrakt för att skriva över bostaden till den andra parten, men i samband med en separation eller skilsmässa regleras ägandet av bostaden alltid i ett bodelningsavtal. Bodelningsavtalet fungerar som en överlåtelsehandling.
  • För att du ska få överta en bostad som tillhör den andra maken måste du också överta eventuella bolån. Det är därför viktigt att du får ett godkännande från banken att ta över lånen innan bodelningsavtalet skrivs på.

Skriv bodelningsavtal

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal online eller tillsammans med jurist, helt skräddarsytt efter era förhållanden. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver ni avtalet till fast pris, när det passar er. Vill ni veta mer om hur en bodelning går till? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771-24 00 24.

Bodelningsavtal - Sambo
Dela era tillgångar och skulder vid en separation
Bodelningsavtal - Äktenskap
Dela era tillgångar och skulder vid en skilsmässa
Framtidsfullmakt
Upprätta en framtidsfullmakt enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Framtidsfullmakt
Bestäm vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig i framtiden
Gåvobrev
När du ger bort någonting värdefullt
Hyreskontrakt egenägd bostad
När du ska hyra ut din bostadsrätt, fastighet, villa eller fritidshus

1 795 kr

På 20 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Bodelningsavtal - Äktenskap

Vid en separation sätter ett bodelningsavtal rent juridiskt punkt för er ekonomiska förbindelse och redogör vem som ska ha vad. Ofta kräver banken ett sådant avtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån.