Viktigt att veta när du ska ge bort något värdefullt

Här reder vi ut när ett gåvobrev ska upprättas, vad man bör tänka på gällande beskattning och hur man genom ett gåvobrev kan utnyttja rotavdraget maximalt.

Läs mer

När behövs ett gåvobrev?

Ett gåvobrev behöver du när du vill ge bort något värdefullt, exempelvis en del av en fastighet till din partner eller en summa pengar till ditt barn. Med gåvobrevet har du möjlighet att reglera överlåtelsen och skriva villkor som skapar trygghet för mottagaren. Du kan till exempel göra gåvan till mottagarens enskilda egendom, vilket betyder att mottagaren får behålla gåvan även om han eller hon i framtiden skulle skilja sig. 

Gåvor mellan makar - gåvobrev eller bodelningsavtal?

Om du vill ge egendom eller del av egendom till din make eller maka, kan det antingen ske genom ett gåvobrev eller ett bodelningsavtal.

Är det endast fråga om en tillgång är det ofta lämpligast (och enklast) med ett gåvobrev. Om ni däremot ska överlåta flera tillgångar, dela upp lån och omfördela äganderätt, då kan det vara lämpligt att upprätta ett bodelningsavtal. 

Ett bodelningsavtal under pågående äktenskap utlöser som huvudregel ingen skatt (undantaget är om det finns uppskovsbelopp). Är du osäker på vad som gäller angående beskattning i just din situation rekommenderar vi att du kontaktar Skatteverket.

Observera att det genom ett gåvobrev mellan makar inte går att bestämma att en gåva ska utgöra enskild egendom - detta måste regleras i ett äktenskapsförord. Både gåvobrevet och äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket. 

Läs mer

Gåvor inom familjen

Något som är bra att tänka på när du ska ge en gåva till ditt barn är att den som huvudregel ses som ett förskott på arv, vilket innebär att gåvans värde ska räknas av från arvet i framtiden. Om du inte vill att gåvan ska ses som förskott på arv måste du skriva in det i gåvobrevet.


Läs mer

Gåva avseende fastighet

Ett löfte om gåva av fastighet är aldrig bindande, oavsett om det är muntligt eller skriftligt. En giltig gåva av fastighet förutsätter ett gåvobrev som undertecknats av både givare och mottagare, samt uppfyller de formkrav som finns. Annars kan mottagaren inte få lagfart.

I gåvobrevet är det möjligt att reglera villkor om att ett visst betalningsansvar för lån ska övergå till mottagaren. Om lånesumman uppgår till 85 procent av fastighetens taxeringsvärde kommer mottagaren att behöva betala stämpelskatt. I det fallet är det som regel ett köpekontrakt och inte gåvobrev som ska upprättas. 

Exempel: 

Johan skänker sin fastighet till sin dotter Sigrid. Fastighetens taxeringsvärde är 2 000 000 kronor och Sigrid ska ta över lånet som ligger på 1000 000 kronor. 1000 000 kronor är 50 procent av taxeringsvärdet, vilket innebär att gåvan inte utlöser stämpelskatt. 

Tänk på att mottagaren av fastigheten behöver söka lagfart hos Lantmäteriet. Gåvobrevet ska skickas till Lantmäteriet tillsammans med ansökan om lagfart. När det gäller bostadsrätt ska bostadsrättsföreningen informeras om gåvan, vanligen genom en ansökan om medlemskap i föreningen. Vägras medlemskap blir gåvan ogiltig. 

Läs mer

Maximera rotavdraget

Något som inte alla vet är att man med ett gåvobrev kan maximera nyttjandet av rotavdraget. Om fastigheten ägs av endast en person, kan man överlåta en del av bostaden på sin partner och därigenom öka rotavdraget med upp till 50 000 kronor per person och år. Det är alltså i detta avseende mer fördelaktigt att vara två, istället för en, ägare av en bostad. För att utnyttja rotavdraget behöver man bo och äga en del av bostaden där arbetet ska utföras. Bostaden kan även vara en fritidsbostad.

Skriv gåvobrev

Hos oss skriver du enkelt och tryggt ett juridiskt korrekt gåvobrev online eller tillsammans med en jurist via telefon, helt anpassat efter din unika situation. Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ringa oss på telefon 0771- 24 00 24. 


Läs mer och skriv gåvobrev

Arvskifte
Upprätta en arvskifteshandling enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte
Bodelningsavtal - Sambo
Dela era tillgångar och skulder vid en separation.
Bodelningsavtal - Äktenskap
Dela era tillgångar och skulder vid en skilsmässa
Bodelningsavtal - Äktenskap 2018
Dela era tillgångar och skulder vid en skilsmässa
Bodelningsavtal Sambo 2018
Dela era tillgångar och skulder vid en separation.
Bouppteckning
Upprätta en bouppteckning enkelt och tryggt via telefon- eller videomöte