Frågor och svar serviceavtal

Läs mer om hur du skriver serviceavtal på avtal24 genom att klicka på knappen!

Vad är ett serviceavtal? Ett serviceavtal eller konsultavtal som det också heter, bestämmer förhållandet mellan en fristående servicetagare och en uppdragsgivare. Detta kan jämföras med ett anställningsavtal som används för arbetsgivarens egna anställda. Ett serviceavtal innehåller bland annat bestämmelser om vad som ingår i uppdraget och vad som inte gör det, villkor för ersättningen och vem som får rättigheterna till arbetsresultatet.

Måste man ha ett serviceavtal?
Fördelen med ett serviceavtal är inte enbart att veta gränserna och villkoren för uppdraget utan är också viktigt för att klargöra att servicetagaren är fristående och inte en av de anställda hos uppdragsgivaren. Finns inget avtal är det risk att förhållandet tolkas som ett anställningsförhållande, vilket medför att till exempel lagen om anställningsskydd gäller. Man kan också tydliggöra vem som har rätt till resultatet av arbetet servicetagaren gör, att servicetagaren inte får arbeta hos en konkurrent och så vidare.
Vad är skillnaden mellan ett serviceavtal och ett anställningsavtal?
Skillnaden är att en servicetagare är fristående i förhållande till uppdragsgivaren, till skillnad mot som gäller i ett anställningsförhållande gäller alltså inte lagen om anställningsskydd mellan en servicetagare och en uppdragsgivare.

Vilken lag gäller för uppdrag förhållandet?
Till skillnad från vad som gäller vid anställningsavtal finns ingen specifik lagstiftning som reglerar serviceavtal. Istället kollar man på till exempel köplagens bestämmelser och vad Högsta domstolen bestämmer genom sina tidigare domar.

Kan ett serviceavtal vara på viss tid eller också tills vidare?
Ett serviceavtal kan vara begränsat till ett visst uppdrag på viss tid eller pågå tills vidare.

Vem är servicetagare?
En servicetagare är en person eller ett företag som utför tjänster åt ett annat företag utan att vara anställd i företaget. En servicetagare är självständig i förhållande till uppdragsgivaren. Ett exempel är ett bemanningsföretag som hyr ut servicetagare. Dessa är då anställda hos bemanningsföretaget och inte hos det företag som hyr in servicetagaren.

Vad gör en servicetagare?
En servicetagare kan vara verksam inom en mängd olika branscher. Ett uppdrag kan avse många skilda saker, till exempel några månaders tjänstgöring på ett kontor, att formge produkter eller skriva artiklar till en tidning.

Vad är en immateriell rättighet?
En immateriell rättighet kan till exempel vara rätten till en viss formgivning, ett litterärt verk, en uppfinning och så vidare. Beroende på typ av uppdrag kan sådana rättigheter uppstå inom ramen för uppdraget. Det är därför viktigt att på förhand bestämma vem som ska få dessa rättigheter.

Kan servicetagaren bytas ut av ett företaget mot uppdragsgivarens vilja?
Vad som ska gälla för utbyte av servicetagare kan bestämmas i avtalet. Här kan du välja om ett företaget med flera konsulter ska få byta ut servicetagaren självmant på vissa villkor eller om uppdragsgivaren ska ha rätt att be företaget att byta ut servicetagaren och så vidare.

Vad är skillnaden på ett konsultavtal och ett serviceavtal?
Ett serviceavtal är i egentlig mening ett konsultavtal. servicetagarens status är därför likadan som konsultens. Det spelar ingen roll vad avtalet har för benämning, det är innehållet som är det viktigaste.

Varför inte använda mallar om serviceavtal?
Mallar som återfinns på internet är bara ett exempel på hur serviceavtal kan se ut. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just din situation. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna.

Genom vår applikation kommer du besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själv fylla i vilka alternativ som du ska ha med i serviceavtalet. Serviceavtalet skapas på så sätt utifrån dina förhållanden och du får ett serviceavtal som är skräddarsytt. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.

Behöver man anlita en jurist?
Många känner sig tryggare med att anlita en jurist som skriver serviceavtalet. Du bokar tid genom att maila till info@avtal24.se eller ringa oss på 0771 24 00 24. Sedan går du och juristen igenom din situation och jurister skriver serviceavtalet åt dig.

Anställningsavtal
När du ska anställa någon
Konsultavtal
Konsultavtal för dig som säljer eller köper tjänster
Provanställnings­avtal
När du ska provanställa personal
Samboavtal
Trygga er gemensamma framtid
Serviceavtal
När du ska köpa och sälja servicetjänster
Testamente
En handling för dem du bryr dig om