Reklamationshjälp

Konsumentverket
Konsumentverkets sida " Hallå konsument" innehåller bra och konkret information om dina rättigheter och möjligheter att klaga när du är missnöjd. Du kan även få kostnadsfri rådgivning per telefon och via chatten.

Konsumentverket tar emot anmälningar om problem på konsumentområdet och utför granskning av företag. Till Konsumentverket kan du exempelvis anmäla oskäliga avtalsvillkor, alltså om villkoret bryter mot lagen, är oklart skrivet eller om säljaren får orimliga fördelar. Du kan även anmäla farliga tjänster och varor samt vilseledande marknadsföring. Du kan också anmäla bristande prisinformation, om priset exempelvis är utan moms eller om jämförpris saknas. Det är kostnadsfritt att anmäla till Konsumentverket och du kan anmäla både via post och på webben.

Om företaget väljer att bortse från Konsumentverkets rekommendationer i den första kontakten kan Konsumentverket utfärda ett föreläggande eller föra talan i domstol mot företaget.
Läs mer på konsumentverkets hemsida: konsumentverket.se

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Allmänna reklamationsnämnden är en myndighet som tar emot anmälningar och kostnadsfritt prövar tvister mellan företag och konsumenter. ARN kan endast lämna rekommendationer men företagen följer i 80-85 % av fallen dessa. ARN kan även yttra sig i konsumenttvister på begäran av domstol.

För att kunna vända dig till ARN måste varan vara köpt för privat bruk från ett företag. Kravet måste också ligga över värdegränsen som för närvarande är 500 SEK för skor, kläder och elektronik, 1000 SEK för fordon, resor, möbler spel och lotter samt 2000 SEK för bank, bostad, båt, fastighetsmäklare och försäkring. För att ARN ska kunna pröva en tvist krävs det att företaget har tillräcklig anknytning till Sverige eller riktar sig till den svenska marknaden. Det får heller inte ha gått mer än ett år från att du reklamerade.

ARN ger inte råd till konsumenter. Skälet till detta är att en rådgivning skulle kunna uppfattas som ett förtida ställningstagande i en tvist. De kommunala konsumentvägledarna kan i många fall istället ge rådgivning.

Läs mer på allmänna reklamationstjänstens hemsida: ARN.se

Kommunala konsumentvägledaren
Du kan även vända dig till den kommunala konsumentvägledaren som hjälper till med rådgivning per telefon. Vissa konsumentvägledare kan även ta emot besök med förebyggande konsumentrådgivning och hjälp till självhjälp vid reklamationer och tvistelösning.

Om du exempelvis har köpt en vara eller en tjänst som du är missnöjd med kan konsumentvägledaren ge dig information om dina rättigheter och hur du klagar på rätt sätt med stöd av de lagar som finns på konsumentområdet, till exempel konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Vägledningen kan variera mycket från kommun till kommun då det är en frivillig service för kommunerna. Det bör observeras att inte alla kommuner erbjuder tjänsten, undersök därför vad just din kommun kan erbjuda.

Läs mer på konsumentverkets hemsida: konsumentverket.se

Konsumentombudsmannen (KO)
Konsumentombudsmannens huvudsakliga uppgift är att kontrollera att företag följer lagar och regelverk. KO kan ingripa mot vilseledande reklam och marknadsföring, oskäliga avtalsvillkor, felaktig prisinformation och farliga produkter.

Konsumentombudsmannen kan biträda dig vid allmän domstol eller hos kronofogden som ombud i en tvist med en näringsidkare, om tvisten är av betydelse för rättstillämpningen eller om det annars finns ett allmänt konsumentintresse av att tvisten prövas. Det finns särskilda regler om rättegångskostnader som gör förfarandet i stort sett kostnadsfritt för dig som konsument.

Läs mer på konsumentverkets hemsida: konsumentverket.se


Tingsrätten
Att lämna in en stämningsansökan är din sista utväg. Om företagen till exempel inte rättar sig efter rekommendation från ARN kan du stämma företaget hos tingsrätten. Gäller det ett ärende under ett halvt prisbasbelopp blir det ett förenklat tvistemål. Möjligheterna att få rättegångskostnader ersatta av motparten är begränsade och i princip kan den vinnande parten endast få ersättning för en timmes rättslig rådgivning per instans och sina resekostnader.

Ansökningsavgiften är 900 SEK. Ärendena slutar ofta med förlikning innan rättegång. 
Läs mer på domstolsverkets hemsida: domstol.se

Behöver du hjälp att reklamera en vara?

Att få rätt mot en säljare är inte alltid så enkelt, därför har vi skapat reklamationshjälpen. Genom att svara på ett antal frågor om just din situation skapas ett tydligt och juridiskt korrekt reklamationsbrev som du kan använda för att reklamera din vara och få rätt mot säljaren.


Botboten hjälper dig att reklamera
Gratis hjälp att reklamera en vara