Allt om kompanjonsavtal

Ett kompanjonsavtal är ett avtal mellan delägarna i ett bolag. Driver du ett aktiebolag kallas avtalet för aktieägaravtal. Att ha ett kompanjonsavtal är inget måste men däremot en stor säkerhet för delägarna. I avtalet kan ni till exempel besluta om försäljning och konkurrerande verksamhet för att det inte ska bli några ovälkomna överraskningar i framtiden. 

Kompanjonsavtal – ett annat ord för aktieägaravtal
Kompanjonsavtal – ett annat ord för aktieägaravtal

I ett aktieägaravtal bestämmer delägarna (kompanjonerna) allt från hur bolagets vinst ska fördelas mellan delägarna och hur en delägare har rätt att sälja sina andelar till att delägarna förbjuds att bedriva konkurrerande verksamhet. Har man inte något aktieägaravtal kan detta få ovälkomna följder för delägarna. Det är tyvärr vanligt att situationer uppstår som aktieägarna inte räknat med. 

Något som kan få konsekvenser är till exempel att delägarna inte har skrivit in ett krav på att varje delägare måste göra andelen i bolaget till enskild egendom genom att skriva ett äktenskapsförord. Om en av delägarna skiljer sig utan att ha ett äktenskapsförord, kommer hälften av delägarens andel i bolaget gå till maken eller makan vid en bodelning. Maken eller makan kan i värsta fall då bli delägare i bolaget, vilket de övriga delägarna kanske inte alls önskar. Har delägarna ett fulltäckande aktieägaravtal kan sådana situationer undvikas. I avtalet bestäms alltså delägarnas inbördes relationer i förhållandet till bolaget. Aktieägarna har därför stor möjlighet att påverka hur bolaget ska fungera praktiskt genom ett aktieägaravtal.

Måste stämma överens med bolagsordningen

När man skriver ett aktieägaravtal finns risk för så kallad dubbelreglering. Det betyder att avtalet innehåller bestämmelser som redan finns i bolagsordningen. Om dessa bestämmelser strider mot varandra kan det uppstå problem. Bolagsordningen är ett offentligt dokument som gäller för hela bolaget och alla aktieägare samt utomstående personer. Aktieägaravtalet är däremot inte offentligt utan gäller mellan delägare i bolaget . 

Det finns bestämmelser som inte kan skrivas in i en bolagsordning men som kan tas upp i ett aktieägaravtal. Aktieägaravtal är därför ett bra komplement till bolagsordningen.Aktieägaravtalet är alltså internt och allmänheten kan inte kan ta del av avtalet till skillnad från bolagsordningen som registreras hos bolagsverket och blir offentlig. I aktieägaravtalet kan man därför skriva in lite mer känslig eller intern information som aktieägarna vill hålla hemlig. I vår tjänst tas alla frågor upp som kan blir aktuella för ett fulltäckande aktieägaravtal och som saknas i bolagsordningen. 

Krav för aktieägaravtalet

Ett aktieägaravtal är frivilligt och det finns inga särskilda krav i lag att avtalet ska se ut på ett visst sätt för att det ska gälla. Men – man måste ta hänsyn till vissa bestämmelser i lagen. I aktiebolagslagen (ABL) och lag om handelsbolag och enkla bolag finns regler som gäller aktieägaravtalet. Om aktieägaravtalet ingås på obestämd tid kan avtalet alltid sägas upp av en delägare med sex månaders uppsägningstid. Detta kan undvikas genom att istället skriva avtalet på en bestämd tid, då finns inte samma utrymme för en delägare att säga upp avtalet. Det är möjligt att skriva in en lång avtalstid.

Om en kompanjon bryter mot avtalet

Om en delägare bryter mot avtalet kan delägarna själva bestämma vad som ska hända. Vanligen ska den som bryter mot avtalet få betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp, ett så kallat vite. Annars kan delägarna få betala skadestånd som inte är förutbestämt, alltså får man betala lika mycket pengar som den skada man orsakar kostar. Att ha en bestämmelse om vite är oftast mest effektivt då det kan vara svårt att visa hur stora kostnader skadan orsakat. För att den som brutit mot avtalet ska få betala vitesbeloppen behöver den som lidit skada inte visa hur stor skada som uppkommit utan endast att den andre delägaren brutit mot avtalet.

Aktieägaravtal online eller med jurist

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt aktieägaravtal online eller tillsammans med en jurist via telefon. Om ni väljer att skriva avtalet online svarar ni på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt via e-post. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig. Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24. 

2 995 kr

På 45 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Aktieägaravtal

I aktieägaravtalet kommer ni som delägare överens om hur ni vill sköta ert bolag och säkerställer att alla har samma vision och syn på hur företaget ska utvecklas.