Ska du starta aktiebolag eller handelsbolag?

Här kan du skriva ditt skräddarsydda kompanjonsavtal eller aktieägaravtal

När man startar ett bolag bör man upprätta ett avtal som reglerar vad som gäller mellan delägarna till bolaget – för att undvika framtida konflikter. För handelsbolag är ett sådant avtal ett krav. 

Alla är vänner i början, men svåra frågor kan dyka upp och frågor om hembud, inlösen och andelar kan bli aktuella. Se till att komma överens på förhand, så spar ni både kraft och pengar för framtiden. Avtalet ska exempelvis reglera hur bolagets ledning ska organiseras, hur vinsten ska fördelas och vad som gäller om nån vill sälja eller träda ur bolaget.

Denna avtalstjänst gör det möjligt att på egen hand skriva ett heltäckande kompanjonsavtal som är anpassat efter er situation och era önskemål. Genom att steg för steg besvara en eller flera frågor eller skriva in text, utformar ni innehållet i avtalet. Efter betalning får ni avtalet direkt via e-post i PDF-format.

Aktieägaravtal

Ägarna i ett aktiebolag kan vara både fysiska och juridiska personer. Ett aktieägaravtal bör upprättas mellan aktieägare i mindre och medelstora aktiebolag.

Läs mer om aktieägaravtal

Handelsbolagsavtal

Att starta ett handelsbolag innebär ett samarbete mellan minst två delägare (bolagsmän). När man startar ett handelsbolag ska man upprätta ett handelsbolagsavtal, och ett sådant avtal måste uppfylla lagens krav. Handelsbolagsavtalet motsvarar aktiebolagets bolagsordning eller stadgarna i en förening.