Lexly AB:s Allmänna Villkor

Vänligen notera att avtal24 har bytt namn till Lexly AB med organisationsnummer: 556669-0102. Namnbytet registrerades hos Bolagsverket den 12 september 2019. Lexly AB kommer fortsatt använda sig av varumärket avtal24 samt domännamnet www.avtal24.se under en övergångsperiod. Webbplatsen tillhandahålls dock av Lexly AB.

När de allmänna villkoren gäller
Nedanstående allmänna villkor ("Villkoren") gäller för besökare ("Besökare") av www.avtal24.se och dess undersidor ("Webbplatsen") och för den som: 
- beställer och bokar tid för juridisk rådgivning av jurist (”Beställare”).
- köper produkt eller juridisk rådgivning av jurist (Kund).
- köper en produkt skapad genom Lexly:s digitala produktflöde ("Kund").
- använder Lexly:s digitala produktflöde (”Användare”).
- betalar för tilläggstjänst ("Kund").
- skapar konto på Webbplatsen (”Användare”).
- tecknar och/eller nyttjar ett företagspaket (”Företagskund eller Kund”).

Generell tillämpning av Allmänna Villkoren 
Med produkt avses behovsanalyser, avtal och andra juridiska produkter upprättade via Produktflödet eller av jurist hos Lexly eller hos en av Lexly:s samarbetspartners, på uppdrag av Lexly. Med juridisk rådgivning avses juridisk rådgivning utförd av jurist hos Lexly eller hos en av Lexly:s samarbetspartners, på uppdrag av Lexly. Avtal om juridisk rådgivning och upprättande av produkt ingås alltid mellan Lexly och Kund när Lexly själv utför uppdraget, eller förmedlar Kund till en samarbetspartner, och rådgivningen eller produkten faller inom Lexly:s verksamhetsområde. Lexly kan även hänvisa eller förmedla Kund till en samarbetspartner som hanterar frågor utanför Lexly:s verksamhetsområde. I sådana fall gäller de allmänna villkor som är tillämpliga hos den ifrågavarande samarbetspartnern. 

Alla Användare och Beställare som besöker Webbplatsen är Besökare. Samtliga Villkor gäller för Besökare. Villkor riktade till Besökare gäller även för Kund. Villkor riktade till Kund gäller enbart för Kund.

Genom att besöka Webbplatsen accepterar Besökare följande Villkor. Villkoren kan komma att ändras utan att särskilt meddelande därom gjorts tillgängligt. Det är Besökares skyldighet att själv hålla sig informerad om de Villkor som gäller vid var tid.

Tjänstespecifika villkor äger företräde framför dessa allmänna villkor.  

1. Användning av webbplatsen 

1.1 Allmänt
Webbplatsen och dess Produktflöde är avsedd för fysiska och juridiska personer för allmän information rörande juridik, avtal och andra juridiska dokument. På Webbplatsen finns en mängd information av juridisk och allmän karaktär, tillgänglig för alla Besökare. Informationen är alltid av allmän karaktär och ersätter inte personlig rådgivning av jurist.

Produkterna i Produktflödet är indelade i två huvudgrupper; privat och företag. Till varje produkt finns informations- och instruktionstexter. Dessutom finns information i informationsbiblioteket. Informationstexterna är fritt åtkomliga för alla Besökare. Om Besökare vill skapa en produkt aktiveras Produktflödet genom ett klick på den produkt som Besökaren vill köpa och därefter genom att klicka på "Starta här". Besökaren får därefter steg för steg välja innehåll i produkten med ledning av instruktioner. Den erhållna produkten genereras baserat på dessa val gjorda av Kund och produkten sparas på Kundens konto (se punkt 1.2) efter gjord betalning.

1.2. Skapa konto  
Besökare kan vid besök på Webbplatsen registrera ett konto och kallas då Användare. För att kunna spara, ladda hem eller köpa produkter skapade i Produktflödet krävs att ett konto registreras. För detta krävs att Besökare anger namn, personnummer, e-postadress och ett lösenord, eller loggar in med mobilt Bankid. Användare godkänner vid registrering av kontot Lexly:s behandling av personuppgifter i enlighet med dessa villkor och Lexly:s integritetspolicy samt att e-postmeddelanden avseende nyheter och erbjudanden får skickas, om Användare inte uttryckligen har avregistrerat sig för sådana utskick.

Med kontot sparas Användarens alla val i Produktflödet. Användaren kan därför avbryta och fortsätta vid ett senare tillfälle utan att val går förlorade. Kund som har konto kan efter köp kostnadsfritt ändra i köpt produkt genom att gå in via sitt konto, välja produkten och trycka på ändra. Ändringar kan göras kostnadsfritt upp till 14 dagar efter köp. Efter 14 dagar eller enligt överenskommelse med jurist utgår en kostnad enligt vid var tid gällande prislista. 

1.3. Företagspaket 
Företag som har registrerat ett konto hos Lexly kan teckna ett Företagspaket och kallas då Företagskund (”Kunden"). 

Företagspaketen finns i tre olika versioner; Bas, Premium och Pro. Samtliga paketen är standardiserade med varierande innehåll och pris. Företagspaketen erbjuds med avsikt att täcka företags behov av contract managementtjänster, avtalsskrivning och juridisk rådgivning. 

I det fall Kunden registrerar sig för att prova gratisversionen får kunden under 30 dagar prova Lexly Business helt kostnadsfritt. Under provperioden får Kunden tillgång till samtliga tjänster inom Företagspaketet Bas exklusive möjligheten att ladda upp och förvara dokument (contract managementtjänsten). Efter provperioden på 30 dagar får Kunden en förfrågan om att uppgradera sitt gratiskonto till Företagspaketet Bas genom att registrera sitt betalkort. I det fall kunden inte väljer att uppgradera till Företagspaketet Bas avslutas provperioden automatiskt efter dessa 30 dagar. Efter avslutad provperiod kommer Kunden ha fortsatt tillgång till avtal och dokument som Kunden skapat. 

1.3.1 Företagspaket Bas 
Paketet Bas kostar 99 kronor per månad och inkluderar följande:
E-signering av avtal och dokument varav de tre första e- signeringarna är kostnadsfria. Kunden erbjuds därefter möjlighet till tillägg av enstaka e-signeringar. E-signering via Lexly Business kan genomföras på samtliga avtal och dokument skapade i Lexly:s produktflöden, via jurist på Lexly samt alla övriga avtal och dokument som Kunden laddar upp.

Digital förvaring av avtal och dokument. Kunden kan digitalt förvara samtliga avtal skapade i Lexly:s produktflöden, via jurist på Lexly samt alla övriga avtal och dokument som Kunden laddar upp.

Rabatt med 10% på juristhjälp. Med juristhjälp avses affärsjuridisk rådgivning och avtalsskrivning av jurist, det vill säga allmän affärsjuridisk rådgivning samt rådgivning i en specifik juridisk fråga. Rådgivningen är begränsad till Lexly:s verksamhetsområde och utförs av jurist hos Lexly eller hos en av Lexly:s samarbetspartners, på uppdrag av Lexly. Lexly kan även hänvisa eller förmedla Kund till en samarbetspartner som hanterar frågor utanför Lexly:s verksamhetsområde. I sådana fall gäller de allmänna villkor som är tillämpliga hos den ifrågavarande samarbetspartnern.

Rabatt med 10% på tilläggstjänster. Med tilläggstjänster avses översättning av Kundens avtal till och från samtliga språk, postutskicka av avtal och dokument, samt enstaka e-signeringar av avtal och dokument. 

Rabatt med 10% på samtliga företagsavtal skrivna online hos Lexly. Med företagsavtal menas samtliga avtal som framgår i prislistan över företagsavtal på Lexly:s webbsida. 

1.3.2 Företagspaket Premium 
Paketet Premium kostar 499 kronor per månad och inkluderar följande: 
E-signering av avtal och dokument varav de 10 första e-signeringarna är kostnadsfria. Kunden erbjuds därefter möjlighet till tillägg av enstaka e-signeringar. E-signering via Lexly Business kan genomföras på samtliga avtal och dokument skapade i Lexly:s produktflöden, via jurist på Lexly, samt övriga avtal och dokument som Kunden laddat upp.

Digital förvaring av kundens avtal och dokument. Kunden kan digitalt förvara samtliga avtal och dokument skapade i Lexly:s produktflöden, via jurist på Lexly, samt övriga avtal och dokument som Kunden laddat upp.

Rabatt med 20% på juristhjälp. Med juristhjälp avses affärsjuridisk rådgivning och avtalsskrivning av jurist, det vill säga allmän affärsjuridisk rådgivning samt rådgivning i en specifik juridisk fråga. Rådgivningen är begränsad till Lexly:s verksamhetsområde och utförs av jurist hos Lexly eller hos en av Lexly:s samarbetspartners, på uppdrag av Lexly. Lexly kan även hänvisa eller förmedla Kund till en samarbetspartner som hanterar frågor utanför Lexly:s verksamhetsområde. I sådana fall gäller de allmänna villkor som är tillämpliga hos den ifrågavarande samarbetspartnern.

Rabatt med 20% på tilläggstjänster. Med tilläggstjänster avses översättning av Kundens avtal till och från samtliga språk, postutskicka av avtal och dokument, samt enstaka e-signeringar av avtal och dokument.

Kostnadsfria företagsavtal skrivna online hos Lexly. Med företagsavtal menas samtliga avtal som framgår i prislistan över företagsavtal på Lexly:s webbsida. Kunden får maximalt skriva 100 stycken kostnadsfria avtal inom en period på 12 månader räknat från datumet då e-post innehållande bekräftelse om att kundens Företagspaket påbörjats, skickats till Kunden.

Kostnadsfri affärsjuridisk behovsanalys med affärsjurist. Med affärsjuridisk behovsanalys avses en allmän affärsjuridisk analys av företaget med syfte att ge en överblick över företagets juridiska behov och risker. Analysen är begränsad till Lexly:s verksamhetsområde och utförs av jurist hos Lexly eller hos en av Lexly:s samarbetspartners, på uppdrag av Lexly. Lexly kan även hänvisa eller förmedla Kund till en samarbetspartner som hanterar frågor utanför Lexly:s verksamhetsområde. I sådana fall gäller de allmänna villkor som är tillämpliga hos den ifrågavarande samarbetspartnern.

1.3.3 Företagspaketet Pro 
Paketet Pro kostar 999 kronor per månad och inkluderar följande: 
E-signering av avtal och dokument varav de 20 första e- signeringarna är kostnadsfria. Kunden erbjuds därefter möjlighet till tillägg av enstaka e-signeringar. E-signering via Lexly Business kan genomföras på samtliga avtal och dokument skapade i Lexly:s avtalsflöden samt övriga avtal och dokument som Kunden laddat upp.  

Digital förvaring av kundens avtal och dokument. Kunden kan digitalt förvara samtliga avtal och dokument skapade i Lexly:s avtalsflöden, via jurist på Lexly, samt övriga avtal och dokument som Kunden laddat upp. 

Rabatt med 20% på juristhjälp. Med juristhjälp avses affärsjuridisk rådgivning och avtalsskrivning av jurist, det vill säga allmän affärsjuridisk rådgivning samt rådgivning i en specifik juridisk fråga. Rådgivningen är begränsad till Lexly:s verksamhetsområde och utförs av jurist hos Lexly eller hos en av Lexly:s samarbetspartners, på uppdrag av Lexly. Lexly kan även hänvisa eller förmedla Kund till en samarbetspartner som hanterar frågor utanför Lexly:s verksamhetsområde. I sådana fall gäller de allmänna villkor som är tillämpliga hos den ifrågavarande samarbetspartnern.

Kostnadsfria företagsavtal skrivna online hos Lexly. Med företagsavtal menas samtliga avtal som framgår i prislistan över företagsavtal på Lexly:s webbsida. Kunden får maximalt skriva 100 stycken kostnadsfria avtal inom en period på 12 månader räknat från datumet då e-post innehållande bekräftelse om att kundens Företagspaket påbörjats, skickats till Kunden.

Kostnadsfri affärsjuridisk behovsanalys med affärsjurist.Med affärsjuridisk behovsanalys avses en allmän affärsjuridisk analys av företaget med syfte att ge en överblick över företagets juridiska behov och risker. Rådgivningen är begränsad till Lexly:s verksamhetsområde och utförs av jurist hos Lexly eller hos en av Lexly:s samarbetspartners, på uppdrag av Lexly. Lexly kan även hänvisa eller förmedla Kund till en samarbetspartner som hanterar frågor utanför Lexly:s verksamhetsområden. I sådana fall gäller de allmänna villkor som är tillämpliga hos den ifrågavarande samarbetspartnern.

Kostnadsfritt affärsjuridiskt bollplank. Med affärsjuridiskt bollplank avses affärsjuridisk rådgivning avseende en viss affärsjuridisk fråga. Syftet med det affärsjuridiska bollplanket är att Kund ska få en insikt i vad som gäller juridiskt i en aktuell fråga samt hur Kund bör agera och vilka eventuella åtgärder Kund behöver vidta i den aktuella situationen. Maxtiden är 30 minuter per ärende. I det affärsjuridiska bollplanket ingår inte kostnadsfritt upprättande eller granskning av avtal eller andra för kunden relevanta produkter eller dokument. Rådgivningen är begränsad till Lexly:s verksamhetsområde och utförs av jurist hos Lexly eller hos en av Lexly:s samarbetspartners, på uppdrag av Lexly. Lexly kan även hänvisa eller förmedla Kund till en samarbetspartner som hanterar frågor utanför Lexly:s verksamhetsområde. I sådana fall gäller de allmänna villkor som är tillämpliga hos den ifrågavarande samarbetspartnern.


1.4 Tecknande av Företagspaketen 

1.4.1 Ingående av avtal om Företagspaket

Avtal om användning av Företagspaket ska anses ha träffats mellan Lexly och Kunden; 

(i) när Kunden undertecknar bekräftelse om köp av ett Företagspaket, 

(ii) när Kunden erhåller köpbekräftelse från försäljande samarbetspartner till Lexly.

Kunden måste vid registrering av konto namnge minst en fysisk kontaktperson.

Företagspaketen i sig har ingen bindningstid, men villkoren för företagspaketen löper med en period på tolv (12) månader räknat från datumet då e-post innehållande bekräftelse om att kundens Företagspaket påbörjats, skickats till Kunden. Kunden åtar sig att för varje förnyelse och/eller förlängning eller byte av Företagspaket att kontrollera dessa villkor. I det fall Kunden byter Företagspaket löper en ny period om (12) tolv månader från det att Kunden mottagit bekräftelse med de villkor som gäller för det Företagspaket som kunden har bytt till. 

Kunden förbinder sig att vid tecknande av Företagspaket att betala för tjänsten utifrån vid tidpunkten för tecknandet av Företagspaketen gällande prislista.   

Kunden förbinder sig, genom registrering av ett konto samt tecknande av ett Företagspaket, att följa dessa villkor, samt eventuella andra ordningsregler samt instruktioner som Lexly från tid till annan publicerar via Webbplatsen.

Kunden har möjlighet att lägga till ytterligare Användare av ett specifikt Företagspaket. En sådan Användare har i sin tur möjlighet att lägga till ytterligare Användare till Företagspaketet. Maxantalet användare för varje specifikt Företagspaket är begränsat till 30 stycken. 

Kunden ska tillse att samtliga Användare inom Kundens företag som nyttjar någon av Lexly:s Företagspaket tar del av och accepterar dessa villkor. 

1.5 Avgifter för Företagspaket
För de Företagspaket samt tilläggstjänster som Lexly tillhandahåller utgår avgifter enligt vid var tid gällande prislista. Samtliga priser är angivna exklusive moms, vilken tillkommer enligt vid var tid gällande momssats. 

Lexly förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i utbudet. Lexly har rätt att justera priset inför kommande användarperiod eller om Lexly får vetskap om att förutsättningarna för prissättning har förändrats.

Kund förbinder sig att vid ändrade förhållanden som påverkar förutsättningarna för prissättning skyndsamt meddela Lexly därom, varvid priset kan komma att justeras. 

1.6 Bindningstid och uppsägning 
Kunden har ingen bindningstid och kan därmed avsluta ett Företagspaket när som helst. Om Kunden vill säga upp sitt Företagspaket måste Kunden dock skriftligen meddela Lexly detta med beaktande av en (1) månads uppsägningstid. Kravet på skriftlighet uppfylls om Kund skickar e-post till info@avtal24.se. 

Om Kunden vill avsluta sitt paket kommer Kunden fortfarande åt sparade avtal och dokument på Kundens registrerade konto. 

Kunden har även möjlighet att byta eller uppgradera mellan olika Företagspaket. Kunden måste dock skriftligen meddela Lexly att Kunden önskar byta Företagspaket. Lexly har därefter (1) månad på sig att byta till Kundens önskade Företagspaket. Kravet på skriftlighet uppfylls om Kund skickar e-post till info@avtal24.se. 

Lexly har rätt att avsluta Företagspaket för en Kund, helt eller delvis, genom skriftlig underrättelse till Kunden med minst tre (3) månaders uppsägningstid. 

Lexly har rätt att stänga av Företagspaket för en Kund, helt eller delvis med omedelbar verkan om Kund; 

(i) åsidosätter sina skyldigheter enligt punkt 1.7 och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar efter skriftlig underrättelse, 

(ii) försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd.

Vid dödsfall förbehåller sig Lexly rätten att avsluta Företagspaket och radera data i Lexly Business för den avlidne efter 6 månader från dödsfallet eller enligt överenskommelse med dödsboet. 

1.7 Kundens ansvar 
Kunden ansvarar för att Kunden och av kunden tillagda Användare har för Webbplatsen nödvändiga anslutningar och utrustning, bland annat en fungerande internetanslutning och digitala enheter och webbläsare som möjliggör åtkomst till Lexly Business och därmed nyttjande av Företagspaketen. 

Kunden ansvarar för riktigheten i den information som lämnas i samband med registrering av ett Företagspaket, användning av ett Företagspaket, Produktflödet samt eventuella tilläggstjänster. Kunden ansvarar för att fortlöpande uppdatera sina kontaktuppgifter så att dessa vid var tid är korrekta. Lexly ansvar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Kunden lämnat felaktig information. 

Kunden ansvarar för att personlig och användarspecifik information såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till Paket förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig.

Om Kunden misstänker att sådan information kommit till någon obehörigs kännedom eller på annat sätt missbrukas, är Kunden skyldig att omedelbart ändra sitt lösenord. 

1.7.1 Användning och missbruk av Abonnemanget 
Kunden ansvarar för aktiviteter som vidtas av Kunden och andra Användare som Kunden gett möjlighet att använda ett Företagspaket. Kunden ansvarar således bland annat för eventuell överföring av information och elektroniska dokument som vidtas av Kunden och Användare inom ramen för Företagspaketet. 

Kunden är skyldig att, utöver dessa villkor och eventuella ordningsregler och instruktioner som Lexly från tid till annan publicerar, iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av Företagspaketen. 

Kunden får inte använda Företagspaketen på sådant sätt att Lexly eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Kunden får således exempelvis inte via Företagspaketen hantera elektroniska dokument som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande såsom exempelvis framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller som uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp. 

Om Lexly misstänker att en Kunden eller Användare använder Företagspaketen i strid med denna punkt har Lexly rätt att utan föregående meddelande till Kunden eller användaren radera och/eller förhindra att Kunden och Användaren överför information och/eller elektroniska dokument samt rätt att stänga av Företagspaket för Kunden och Användaren samt säga upp Abonnemanget med omedelbar verkan.


2. Betalningsvillkor

2.1. Vid köp av produkter online via produktflödet
Besökare kan köpa produkter online av Lexly genom användning av Lexlys Produktflöde. Avtal ska anses ha träffats mellan Kund och Lexly när Kund har tryckt på knappen bekräfta köp. Genom att köpa en produkt på Webbplatsen accepterar Kund de delar av dessa Villkor som gäller Kund. Nyttjandet av informationsresurserna som finns på Webbplatsen sker kostnadsfritt. 

Angivet pris för produkter gällande privatpersoner avser pris inklusive moms. Angivet pris för företagsprodukter avser pris exklusive moms.

Lexly förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i utbudet.

2.2. Vid köp av rådgivning eller produkt av jurist
Kund kan köpa produkter genom att anlita en jurist som utformar produkten åt Kunden. Kund kan även köpa juridisk rådgivning. Avtal om köp av juridisk rådgivning eller produkt av jurist ska anses ha träffats när en bokningsbekräftelse med prisuppgift har mejlats till Kund från Lexly. 

Produktutformning och juridisk rådgivning debiteras med angivet fast pris per produkt eller enligt särskild överenskommelse. Angivet pris för produkter och rådgivning gällande privatpersoner avser pris inklusive moms. Angivet pris för företagsprodukter och rådgivning avser pris exklusive moms.

Lexly förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i utbudet.

2.3. Vid köp av Företagspaket
För de Företagspaket samt tilläggstjänster som Lexly tillhandahåller utgår avgifter enligt vid var tid gällande prislista. Samtliga priser är angivna exklusive moms, vilken tillkommer enligt vid var tid gällande momssats. 

Lexly förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i utbudet.

Kunden förbinder sig att vid ändrade förhållanden som påverkar förutsättningarna för prissättning skyndsamt meddela Lexly därom, varvid priset kan komma att justeras för nästkommande period. Villkoren för företagspaketen löper med en period på tolv (12) månader räknat från datumet då e-post innehållande bekräftelse om att kundens Företagspaket påbörjats, skickats till Kunden. Lexly har rätt att justera priset inför kommande period om Lexly får vetskap om att förutsättningarna hos Kunden för prissättning har förändrats.

2.4. Generellt om betalning
Betalning sker genom kort, Swish eller genom fakturabetalning.

Kortbetalning sker genom Bambora, ett svenskt företag som hanterar online-verifiering av kreditkort på ett säkert sätt. När Kund fyllt i sina kortuppgifter krypteras kontokortsnumret direkt. Kommunikationen till Bambora-servern går via en krypterad direktförbindelse (http:s). När sedan Kundens information skickas till banken används bankens säkerhetssystem. Väljer Kund att betala sitt köp via sin internetbank skyddas Kundens uppgifter av säkerhetssystemet hos banken oavsett om Kund handlar med sitt certifikat/sin PIN-kod, sitt Bambora-pass med sin säkerhetsdosa eller med sitt Smartkort/sin engångskod. För mer information om kortbetalning hänvisas till Bambora (www.bambora.se). 

Swish-betalning sker genom Swish Handel som tillhandahålls av Getswish AB, ett svenskt bolag som samägs av Sveriges sex största banker (Danske bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, SEB samt Swedbank och Sparbankerna). Swish Handel är en betaltjänst som gör det möjligt för företag, föreningar och organisationer att 24 timmar om dygnet för egen räkning i realtid alla dagar i veckan, året om, ta emot betalningar från privatpersoner som är anslutna till Swish Privat i svenska kronor till det betalkonto som säljföretaget har anslutit till Swish. Det är även möjligt att göra återbetalningar via Swish Handel. Betalningstransaktioner sker via mobil datatrafik och kan genomföras även om betalaren befinner sig utanför Sverige. 

2.5 Fakturavillkor 
Fakturabetalning sker genom Waya Finance & Technology. När du handlar på faktura med Waya Finance & Technology gör du det på ett snabbt, tryggt och schysst sätt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter.

Kredittiden är 14 och 30 dagar för privatpersoner respektive företag. Fakturan distribueras via e-post, postalt eller e-faktura. En påminnelseavgift om 60 kr och dröjsmålsränta om 2,2% per månad tillkommer vid utebliven betalning. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader tillkommer. 

Vid erhållen faktura har du möjlighet att, istället för att betala hela beloppet, dela upp betalningen och betala ett lägre belopp. På så sätt omvandlas din faktura till en delbetalning. Detta gäller för samtliga köp på minst 500 kr. Antalet delbetalningar varierar från olika köp och lägst belopp att betala framgår alltid på fakturan. En månatlig administrationsavgift om 29 kr och månadsränta om 2,2% tillkommer vid delbetalning av faktura. Fullständiga villkor för delbetalning framgår av informationen på fakturan. 

Den effektiva räntan vid ett köp om 10 000 kr med 29 kr i månatlig administrativ avgift och 2,2% månadsränta samt betalning över 12 månader är 37,55%. Varje delbetalning blir då 986,25 kr per månad och din totalkostnad blir 11 835 kr. 

Waya Finance & Technology behandlar personuppgifter i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (GDPR) bestämmelser. ”Dataskyddsförordningen” avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävandet av direktiv 95/46/EG inklusive alla eventuella ändringar och tillägg till denna. Mer information finns i vår integritetspolicy

3. Tillgänglighet 
Webbplatsen är tillgänglig via internet dygnet runt alla dagar. Lexly förbehåller sig dock rätten att vid uppdateringar eller underhåll stänga ner Webbplatsen eller del av Webbplatsen för en begränsad tid. 

Kommunikationshastigheten mellan Besökare/Kund och Lexly:s server beror dels på Besökarens/Kundens val av system för dataöverföring, dels på trafikvolym. Eventuella störningar av tillgänglighet till Webbplatsen kan förekomma på grund av internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet, eller underhåll av tjänsten. 

4. Behandling av personuppgifter 

4.1 Allmänt om Lexly:s behandling av personuppgifter 
Besökare, Användare, Beställare, Kund och Företagskund samtycker till att personuppgifter i anslutning till besök och användande av Webbplatsen, registrering av konto, registrering i produktflödet, vid köp av produkter via produktflödet, samt vid kontakt med Lexly via telefon, video eller e-post, behandlas enligt dessa villkor och i enlighet med Lexlys integritetspolicy. Lexly är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna. Vid förmedling av Kund till en av Lexly:s samarbetspartners är dock Lexly och den ifrågavarande samarbetspartnern gemensamt personuppgiftsansvariga, för de fall Kundens uppdrag faller inom Lexly:s verksamhetsområde. Att vara gemensamt personuppgiftsansvariga innebär att Kund, vars uppgifter omfattas av den gemensamma behandlingen, kan vända sig till vilken som helst av Parterna för att utöva sina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Det innebär också att om någon av Parterna brutit mot lagstiftning eller detta avtal kan Kund vända sig med ett skadeståndsanspråk till vilken som helst av Parterna, som sedan får fördela ansvaret inbördes.

Lexly kan erbjuda Beställare eller Kund juridisk rådgivning eller produkt av jurist hos en samarbetspartner som utför uppdraget utanför Lexly:s verksamhetsområden. I dessa situationer är Lexly personuppgiftsansvarig enbart för personuppgifter som inhämtats innan förmedlings- eller hänvisningstillfället, och därefter personuppgiftsbiträde för personuppgifter som inhämtas efter förmedlings- eller hänvisningstillfället.

Lexly är personuppgiftsansvarig och i vissa fall personuppgiftsbiträde för personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag. Lexly kan även vid behov i kundärenden komma att komplettera uppgifterna med inhämtning av information av från offentliga register. 

4.2 Typer av personuppgifter 
Kund ombeds vid registrering av konto, i produktflödet eller vid köp av produkter att mata in eller lämna uppgifter som kan utgöra personuppgifter. Personuppgifter som Lexly inhämtar och behandlar hanteras i överensstämmelse med Dataskyddsförordningens (GDPR 2016/679) bestämmelser och övrig gällande rätt.  

Sådana personuppgifter kan vara följande men inte uteslutande; namn, adress, telefonnummer, personnummer, organisationsnummer, e-postadress, inloggningsuppgifter, IP-nummer, civilstånd, bankuppgifter, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer samt registreringsnummer för fordon. I de fall en person kommer till Lexly via en samarbetspartner som utgör ett fackförbund, kan Lexly komma att hantera känsliga personuppgifter såsom medlemskap i fackförening, efter att samtycke getts av personen i fråga i samband med kontaktförmedlingen från fackförbundet. 

4.3 Ändamål och omfattning av Lexly:s behandling av personuppgifter  
Personuppgifterna behandlas av Lexly för administration och fullgörelse av Lexly:s uppdrag i förhållande till Beställare och Kund, samt för vidtagande av åtgärder innan uppdrag accepterats. Behandling av personuppgifter sker även för att Lexly ska kunna fullgöra Lexly:s förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Lexly:s kundundersökningar, affärs- och metodutveckling samt för statistik och riskhantering. Lexly kan även komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål såsom utskick till Kund av nyhetsbrev och erbjudanden, om Kund inte har motsatt sig sådan marknadsföring.  

De personuppgifter som Lexly inhämtar om Besökare och Kund behandlas hos Lexly och andra företag som Lexly samarbetar med, dock enbart inom EU- och EES-området, i syfte att förbereda och fullgöra tjänsten, begärda åtgärder eller sådana skyldigheter som kan följa av lag eller förordning. 

4.4 Lagring av personuppgifter 
Lexly kommer att bevara Beställares, Användares och Kunds personuppgifter samt även personuppgifter avseende kontaktuppgifter till privatpersoner som kommit Lexly tillhanda via samarbetspartners. 

Personuppgifterna lagras enbart så länge det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna behandlas, vilket beror på ifall ett kundförhållande upprättas eller inte. Ett kundförhållande uppstår när någon form av kontakt via e-post, telefon eller video är etablerad med Lexly. 

Om ett kundförhållande inte upprättas kommer personuppgifterna att raderas efter 6 månader om kontaktuppgifterna inkommit via en samarbetspartner, annars efter 12 månader. Om ett kundförhållande upprättas men utan att Besökare erhåller individuell rådgivning eller köper produkt hos Lexly sparas Besökares personuppgifter i 24 månader. 

När ett uppdrag slutförts kommer Lexly att bevara Kundens personuppgifter, alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat som genererats i ett uppdrag, under den tid som Lexly anser vara lämplig för den särskilda typen av uppdrag, och i enlighet med Lexly:s rådgivaransvar, med hänsyn till reglerna om preskription. 

I vissa fall kan vi behöva spara Kunds personuppgifter under andra tidsfrister än ovan då syftet med att spara uppgifterna är annat än kundförhållandet, t.ex. för att vi ska uppfylla lagstiftning avseende bokföring.  

4.5 Rättigheter som registrerad 
Privatperson som är Besökare eller Kund har rätt att få information om de personuppgifter om Besökare eller Kund som behandlas av Lexly, samt vid behov begära rättelse av uppgift, att personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av personuppgifter ska begränsas. Kunden har även rätt till dataportabilitet samt att lämna in klagomål om behandlingen av Besökarens/Kundens personuppgifter till Datainspektionen. 

Begäran om någon av ovan rättigheter framställs skriftligen till: Lexly, att: Dataskyddsombud, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm och ska vara undertecknad inklusive kopia på id-handling. Den undertecknade begäran inklusive kopia på id-handling kan också scannas och skickas via e-post till dataskyddsombud@avtal24.se

I vissa fall har Lexly rätt att neka begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar omedelbar radering av vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan t.ex. bero på bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenrättslagstiftning. Det kan i vissa fall även bero på att behandlingen är nödvändig för att Lexly ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om Lexly inte kan uppfylla begäran om radering på grund av ovan skäl kommer personuppgifterna att låsas till att användas till andra syften än till det syftet som hindrar den begärda raderingen. Åtkomsten till de låsta personuppgifterna kommer vara snävt begränsad hos anställda på Lexly och det kommer endast vara Användare/Kund som har möjligheten att begära ut dessa personuppgifter.  

Lexly samarbetar med polisen och andra myndigheter och kan på myndighets skriftliga förfråga komma att lämna ut information inklusive personuppgifter om Användare och Kund till dessa. 

Användare och Kund garanterar och accepterar att uppgifter som lämnas om annan än Användare eller Kund inte på något sätt bryter mot, överträder eller på annat sätt kränker rättigheterna som tillkommer tredje part, såsom exempelvis, men ej begränsat till, upphovsrätt, varumärkesrätt, eller sekretess. 

4.6 Cookies 
På Webbplatsen används cookies och tags för att Webbplatsen ska fungera optimalt och för att allt innehåll ska visas på ett korrekt sätt. En cookie är en textfil som skickas från Lexly:s webbserver och sparas på Besökarens webbläsare eller enhet. Lexly använder även cookies för övergripande analytisk information avseende Besökares användning av Lexly:s produkter, för att spara funktionella inställningar och för att kunna rikta relevanta nyheter och erbjudanden till Användare. För mer information om detta, se fliken "Cookies" på Webbplatsen.  

4.7 Personuppgiftsombud 
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i anslutning till Webbplatsen är Lexly AB. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@avtal24.se eller 0771-24 00 24.  

5. Ansvarsbegränsningar  

5.1 Ansvar vid användning av Produktflödet 
Rådgivningen i Produktflödet och utformandet av Produkten är baserat på de omständigheter som Besökare och Kund anger samt de juridiska regler och det rättsläge som gäller vid den tidpunkt Produktflödet och Produkten nyttjas. 

Produktflödet ger vägledning och råd till Besökare och Kund utifrån dennes livssituation baserat på de sakomständigheter Besökare och Kund anger. Besökare och Kund är själv ansvarig för riktigheten i de sakomständigheter som anges i Produktflödet. Är de givna sakomständigheterna riktiga ansvarar Lexly för att vägledning och råd som ges och produkt som skapas utifrån de givna sakomständigheterna är juridiskt korrekta.  

Varje Besökare och Kund förklarar sig i och med besök på Webbplatsen vara införstådd med att rådgivningen som ges i Produktflödet baseras på de angivna sakomständigheterna.  

Lexly:s Produktflöde kan aldrig ersätta juridisk rådgivning av en jurist i enskilda fall. 

Lexly tillhandahåller i anslutning till Produktflödet support via telefon, video, e-post och chatt. Supporten är ämnad att hjälpa Kunden att använda Produktflödet och Webbplatsen. Hjälp given via supporten ska inte användas som juridisk rådgivning. Lexly tar inte ansvar för följder av Kundens val och agerande till följd av information erhållen via supporten. 

Lexly är, om bolaget inte varit grovt oaktsamt, inte ansvarig för skada som uppkommer genom att Kund inte kan använda Produktflödet på avsett sätt på grund av driftsavbrott eller annan störning i dator- eller kommunikationssystem som används av Lexly eller vid nödvändigt underhåll av Lexly:s datorsystem. 

Kund ansvarar själv för skada som denne kan drabbas av på grund av fel eller brist i Kunds egna data och/eller kommunikationsutrustning, programvara eller abonnemang. 

Rådgivningen i Produktflödet är baserad på omständigheter som Besökare och Kund anger samt fakta och rättsläge vid den tidpunkt då de ges. Lexly förbinder sig inte att uppdatera råden eller redan skapade produkter med hänsyn till efterkommande förändringar av omständigheter, fakta eller rättsläge. 

5.2 Ansvar vid rådgivning av jurist 
Vid juridisk rådgivning av jurist till Kund via telefon och/eller vid utformning av Produkt är rådgivningen anpassad till förhållandena i det enskilda fallet och de sakomständigheter samt de instruktioner Kunden ger. Kund ansvarar för riktigheten av lämnade sakomständigheter. Kund kan inte använda rådgivningen för annat ändamål eller för annat ärende än för vilket rådgivningen gavs. Om inte annat avtalats omfattar rådgivningen i ett specifikt ärende inte ekonomisk rådgivning, rådgivning avseende redovisning eller liknande samt ej heller skattekonsekvenser. Rådgivningen omfattar rättsliga frågor i det specifika uppdraget och i den mån det uttrycks uppfattningar eller överväganden i andra frågor än rättsliga tar Lexly inte något ansvar för de konsekvenser som kan följa av detta. 

Rådgivning ges inte om eller baserat på rättsläget i någon annan jurisdiktion än Sverige. Mot bakgrund av allmän erfarenhet av andra jurisdiktioner kan uppfattningar om rättsläget i andra länder komma till uttryck. Vad som uttrycks i dessa fall utgör inte juridisk rådgivning som Kunden har rätt att förlita sig på utan ska enbart ses som allmän vägledning. Sådan rådgivning måste istället inhämtas från lokala jurister.  

Rådgivningen av juristerna är baserade på omständigheter som Besökare och Kund anger samt fakta och rättsläge vid den tidpunkt då de ges. Lexly förbinder sig inte att uppdatera råden eller redan skapade produkter med hänsyn till efterkommande förändringar av omständigheter, fakta eller rättsläge. 

5.3 Generella ansvarsbegränsningar 
Om inte annat avtalats är Lexly inte ansvarig gentemot Kunden för fullständigheten eller riktigheten av den information som Kunden eller annan tillhandahållit i ett uppdrag. Lexly är inte ansvarig gentemot Kunden för förlust eller skada som uppkommit till följd av att Kunden använt Lexly:s arbetsresultat eller råd i annat sammanhang, eller för annat ändamål än för vilka de givits. Lexly har en för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring för skada som kund vållats till följd av fel, försummelse eller avtalsbrott från Lexly:s sida. Lexly:s ansvar är begränsad till rådgivning som utförs av Lexly eller en av Lexly:s samarbetspartners, på uppdrag av Lexly, och inom Lexly:s verksamhetsområde. I de fall Lexly hänvisar eller förmedlar Kund till en samarbetspartner som hanterar frågor utanför Lexly:s verksamhetsområden, har Lexly dock inget ansvar. Ansvaret för direkt skada är vidare begränsat till ett belopp om 1 miljoner svenska kronor, såvida inte Lexly handlat grovt vårdslöst eller uppsåtligt. Lexly svarar inte för indirekt skada utöver vid fall av grov vårdslöshet. Lexly:s ansvar för skada som Kund vållats till följd av fel eller försummelse från Lexly:s sida ska vara begränsat till den skada Kund lider. Detta innebär bl.a. att ansvaret ska reduceras med samtliga belopp som kan utfås enligt någon försäkring som Kund har tecknat eller som har tecknats för Kund eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där Kund är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med Kunds avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om Kunds rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta. 

Lexly är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Lexly själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Lexly att tillgängliggöra Produktflödet eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. 

6. Reklamation   
Kund ska omgående för Lexly påtala (reklamera) eventuella fel eller brister i samband med att en produkt skapats i Produktflödet eller om Kund finner fel eller är missnöjd med sin produkt eller rådgivning av jurist. Reklamation ska lämnas så snart kund upptäckt eller bort upptäcka felet. Reklamation görs till info@avtal24.se eller till Lexly, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm. 

I det fall Kund och Lexly inte kan komma överens har kund möjlighet att lämna in en klagomålsanasökan för tvistlösning via Europeiska kommissionens onlineplattform. Ansökan sker online genom att Kund får svara på ett antal frågor samt fylla i ett klagomålsformulär via länken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV. Ytterligare information om klagomålsförfarandet via Europeiska kommissionens onlineplattform och om Kunds rättigheter vid köp över nätet finns på länken: https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_en

7. Ångerrätt vid köp 
Vid köp av produkt i Produktflödet, skapas en skräddarsydd produkt speciellt utformat efter Kundens informationsgivning och svar på frågor/val i Produktflödet. Eftersom produkten som erhålls av Kund är av en tydlig personlig prägel, skapad enbart för just denna Kund vid köptillfället, baserat på Kundens svar/val i Produktflödet, finns ingen möjlighet till ångerrätt efter avslutat köp, i enlighet med 2 kap11§ Distansavtalslagen. För beställning av tilläggstjänster kan Kund ha rätt att ångra sitt köp genom att meddela Lexly detta inom 14 dagar från det att Kund gjort beställningen.  

I det fall kunden köper juridisk rådgivning eller en produkt av jurist, skapas ett skräddarsytt avtal speciellt utformat efter Kundens informationsgivning och svar på kundens frågor. Det finns ingen möjlighet till ångerrätt efter att kunden muntligen bekräftat samt genom mottagande av orderbekräftelse informerats om att kundens avtal är påbörjat och att det inte finns någon rätt till ångerrätt i enlighet med 2kap 11§ Distansavtalslagen. För beställning av tilläggstjänster kan Kund ha rätt att ångra sitt köp genom att meddela Lexly detta inom 14 dagar från det att Kund gjort beställningen.  

8. Ändringsrätt och Nöjd-Kund-Garanti 
Kund kan, genom att skapa ett konto innan köp, under 14 dagar efter köpet kostnadsfritt ändra i produkten genom att ändra de svar som getts till jurist/val som gjorts i Produktflödet, och kostnadsfritt erhålla en ny version av sin produkt. För beställning av tilläggstjänster kan Kund ha rätt att ångra sitt köp genom att meddela Lexly detta inom 14 dagar från det att Kund gjort beställningen. 

Lexly tillhandahåller även en Nöjd-Kund-Garanti innebärande att Kund som köpt en produkt online av Lexly, men av någon anledning inte vill utnyttja ändringsrätten ovan, utan är fortsatt missnöjd med levererad produkt, kan få köpet att gå åter. En förutsättning för att få ta sådan garanti i anspråk är att Kunden inom fjorton (14) dagar från köptillfället ringer till Lexly (0771-24 00 24) och framställer sådan begäran. 

9. Klagomål och förbättringar till Kundombudsman  
Om Kund är missnöjd med hur Kundens ärende behandlats av Lexly eller har förslag på förbättringsåtgärder i vår hantering eller på Lexly som företag hänvisas Kunden att i första hand ta kontakt med berörd jurist eller Lexly på telefon 0771 – 24 00 24 eller via e-post på info@avtal24.se

Om Kund, efter kontakt med Lexly eller berörd jurist, fortsatt inte är nöjd med hanteringen av Kundens ärende eller synpunkt rekommenderas Kunden att kontakta Lexly:s Kundombudsman på kundombudsman@avtal24.se. Kundombudsmannen är anställd av Lexly men arbetar opartiskt och har till uppgift att pröva kundens klagomål eller förslag på förbättringar och synpunkter genom att se över ärendet eller frågan och göra en ny bedömning. Ibland har ett klagomål eller en synpunkt inte blivit tillräckligt utrett eller belyst. I dessa fall kan Kundombudsmannen tillse att Lexly utreder saken vidare. 

Läs mer om Kundombudsman på avtal24.  

10. Upphovsrätt 
Innehållet på Webbplatsen liksom bakomliggande programvaror är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Informationen har härtill upphovsrättsligt skydd såsom databas enligt samma lag. Det är förbjudet att utan Lexly:s samtycke göra kopior - oavsett med vilken teknik det sker - av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på Webbplatsen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt. 

Det arbetsresultat som Kund erhåller genom att nyttja Produktflödet får användas fritt precis som vilket annat avtalsutkast som helst, dock får inte kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller annan distribution ske för kommersiellt syfte. Övrigt material får användas endast för enskilt bruk. Detta innebär att Allt om produkter, Frågor och svar och andra texter i biblioteket inte får kopieras, mångfaldigas eller göras tillgängligt för allmänheten, vare sig i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning eller i annan teknik, utan Lexly:s samtycke. 

Den som önskar använda något ur innehållet på annat sätt än nu angetts ombedes ta kontakt med Lexly via e-post: info@avtal24.se

11. Sekretess
All personlig information som tillhandahålls av Kund behandlas med sekretess hos Lexly och Lexly:s samarbetspartners. Lexly:s medarbetare samt medarbetare till Lexly:s samarbetspartners har skrivit på en sekretessförbindelse och har därmed tystnadsplikt.

12. Länkning 
Vid länkning till Webbplatsen ska Webbplatsen alltid öppnas i ett nytt fönster. Innehållet på Webbplatsen får aldrig utan Lexly:s föregående medgivande presenteras inom ramen för en annan webbplats. Länka inte på ett sådant sätt att Webbplatsens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås. 

13. Tvist 
Lexly har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda Kunders klagomål och reklamationer på största allvar. Enklaste och snabbaste sättet att få rättelse vid eventuella felaktigheter är att i första hand kontakta oss via telefon 0771 24 00 24 eller e-post info@avtal24.se. Om kund fortsatt tycker att ärendet inte blivit korrekt behandlat kan Kund kontakta Lexly:s Kundombudsman på kundombudsman@avtal24.se

Om Kund efter reklamation fortfarande inte anser sig nöjd kan Kund vända sig till: 

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM 

Allmänna Reklamationsnämnden är opartisk och prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare utan kostnad. Lexly följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och beslut vid eventuell tvist. 

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats.

Tvist kan även avgöras genom förenklat skiljeförfarande med en skiljedomare i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler. Dessa villkor och alla frågeställningar kring dem och alla frågeställningar som rör Lexly:s uppdrag för Kund regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. 

14. Åtgärder mot otillåten användning 
Innehållet på Webbplatsen är ett resultat av en omfattande arbetsinsats. Lexly ser mycket allvarligt på otillåten användning av innehållet på Webbplatsen och vidtar aktivt åtgärder mot den som gör detta. Lexly förbehåller sig rätten att stänga av Besökare eller Kund som brutit mot dessa Villkor och rättsliga åtgärder mot dessa kan komma att vidtagas.

15. Ändringar på Webbplatsen eller i villkoren 
Lexly har rätt att när som helst göra ändringar på Webbplatsen. Sådana ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen på Webbplatsen (Produktflödet/Abonnemangen) och/eller Webbplatsens design och utformning och kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Webbplatsen ändras.  

Dessa villkor kan komma att ändras av Lexly från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på Lexly:s webbplats, www.avtal24.se. Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på Lexly:s webbplats. Kopia av den senaste versionen av dessa villkor skickas till Kund på begäran.