Så kräver du in en skuld

Hur kräver man in en skuld av en person/ett företag? 

Om en person eller ett företag är skyldig dig eller ditt företag pengar kan du få hjälp av Kronofogden att fastställa skulden. Det sker genom att du ansöker om betalningsföreläggande. När har jag rätt att driva in en betalning genom betalningsföreläggande hos Kronofogden? skulden avser pengar (vill du driva in en utebliven leverans, avhysa någon från en lägenhet, verkställa förbud eller annat ska du istället göra en ansökan om handräckning) förfallodatumet/sista betalningsdag har passerat parterna har rätt att förhandla om skulden (den är förlikningsbar)

Hur går jag till väga när jag ansöker om betalningsföreläggande?

Du fyller i webbformulär eller laddar ner en ansökningsblankett och fyller i manuellt, med de uppgifter om skulden och parterna som krävs. Du skickar in din ansökan till Kronofogden. Det är postnumret där den betalningsskyldige (svarande) bor som avgör till vilket kontor du ska skicka dina handlingar till. 

Vad händer efter jag skickat in min ansökan till Kronofogden?

Den du riktar kravet mot får ett föreläggande från Kronofogden att betala eller att uppfylla sina förpliktelser mot dig. Han delges föreläggandet (kravet)vilket betyder att man anser att han/hon tagit del av föreläggandet och är alltså medveten om kravet Den betalningsskyldige har möjlighet att yttra sig om innehållet i föreläggandet (ditt krav) och eventuellt motsätta sig (bestrida) kravet inom en viss tidsfrist. Om svarande motsätter sig kravet kan ärendet på din begäran överlämnas till tingsrätten för fortsatt handläggning. Om han inte motsätter sig kravet fastställer Kronofogden ditt krav i ett s.k. utslag. (Detta blir enklare och billigare än en tingsrättsdom. En process i tingsrätten försenar ärendet, men i de flesta fall blir beslutet detsamma.) Kronofogden verkställer sedan utslaget eller den eventuella dom som meddelats om ärendet gått vidare till tingsrätten. Gäller det pengar sker detta genom en undersökning av den svarandes tillgångar och därefter utmätning.

Vad kan jag göra om min ansökan inte går vägen? 

Du som är sökande kan överklaga om du inte är nöjd med utslaget. Den svarande kan i sin tur hindra att utslaget blir giltigt genom att ansöka om återvinning senast en månad efter det att utslaget meddelades.