Med en fullmakt kan någon annan företräda företaget

För att företräda ett företag behöver du vara firmatecknare. Ibland är det dock nödvändigt att låta någon annan ha möjlighet att teckna firman. I dessa fall kan du skriva en fullmakt till den person som ska handla i företagets namn. Det kan gälla köp, avtal eller andra tillfällen när någon måste företräda företaget.

Med en fullmakt kan någon annan företräda företaget

I en skriftlig fullmakt tydliggörs vilket uppdrag fullmaktsgivaren har givit fullmaktshavaren. Fullmaktsgivaren är den som utfärdar fullmakten och fullmaktshavaren är den person som tillfälligt har en fullmakt att företräda företaget. 

Vilken fullmakt behöver du?

Fullmakten kan i princip handla om vilka uppdrag som helst, men det finns olika typer av fullmakter. Det kan röra sig om en begränsad fullmakt som innebär att fullmaktshavaren är begränsad till att utföra ett särskilt uppdrag till exempel ett specifikt inköp eller ett avtal. 

En fullmakt utan begränsningar kallas för generalfullmakt. Den ger rätt till i stort sett alla de juridiska handlingar som firmatecknaren själv kan göra. Eftersom en generalfullmakt kan ge fullmaktshavaren ett stort handlingsutrymme bör den endast utfärdas under särskilda förhållanden.

Det finns också rättegångsfullmakter som ger fullmaktshavaren rätt att föra fullmaktsgivarens talan i rätten.

I fullmakten anges behörighet, vilket innebär själva uppdraget. Man anger även befogenheten, vilket är de instruktioner som fullmaktshavaren får. Den skriftliga fullmakten visas upp för utomstående och man bör fundera på vad man vill att motparten ska känna till och inte. I en förhandlingssituation kan förhandlingsläget försämras drastiskt av att befogenheterna har angetts i fullmakten.

Däremot är det ofta viktigt för fullmaktsgivaren att sätta vissa gränser för fullmaktshavaren befogenhet, till exempel ett prisintervall för en försäljning eller ett köp. Lösningen är vanligtvis att ge muntliga begränsningar vid sidan av fullmakten.

Om instruktionerna inte följs

Följer fullmaktshavaren instruktionerna i fullmakten gäller det avtal som ingåtts, men om fullmaktshavaren däremot inte följer den skriftliga fullmakten blir avtalet inte bindande för fullmaktsgivaren. I de fall fullmaktshavaren inte följer instruktionerna men handlat enligt innehållet i den skriftliga fullmakten är avtalet bindande mellan fullmaktsgivaren och den utomstående.

Om fullmaktshavaren till exempel säljer en bil för 100 000 istället för 150 000 som fullmaktsgivaren muntligt angett som lägsta pris, skulle det innebära att fullmaktshavaren kan bli skadeståndsskyldig för att denne handlat på ett sätt som inte stämt överens med de muntliga instruktionerna. Bilen skulle dock ändå räknas som såld. 

Skriv en korrekt fullmakt för företag

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva en fullmakt för företag online eller med jurist till fast pris. 

När du skriver ditt avtal online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa vid ett möte. Därefter genereras avtalet till en PDF som skickas direkt till dig via e-post.

Har du frågor angående avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24.

Läs mer och skriv en fullmakt

995 kr

På 10 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Fullmakt för företag

En fullmakt behövs i alla situationer då någon ska handla för någon annans räkning (t.ex. genomföra ett köp) med en utomstående person.

Om fullmäktige ska handla för företagets räkning kommer den utomstående personen med största sannolikhet kräva att en skriftlig fullmakt kan visas upp, för att vara säker på att det faktiskt finns en fullmaktsgivare.