Vad innebär arvsreglerna i just din situation?

I Sverige har vi en arvsrätt som är till för att skydda släktingar i samband med dödsfall inom familjen. Arvsrätten är den samlade beteckningen på de bestämmelser som reglerar hur den avlidnes arv ska fördelas. Många har dock dålig koll på vad bestämmelserna egentligen innebär.

Läs mer om testamente

Detta gäller för sambor 

Enligt lagen ärver sambor aldrig varandra. Det spelar ingen roll hur länge du varit sambo eller om ni har gemensamma barn. I lagens mening är det i princip ingen skillnad på att vara ensamstående eller sambo när det gäller arv. Om du vill att din sambo ska få del av ditt arv behöver du skriva ett testamente. 

Detta gäller för gifta 

Gifta par ärver inte alltid varandra. När det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, har de rätt att få ut sitt arv genast och behöver inte vänta tills den andra maken eller makan går bort, till skillnad från gemensamma barn. Detta kan försvåra många situationer, exempelvis om barnen är minderåriga, då måste den efterlevande partnern i regel köpa den avlidnes del i den gemensamt införskaffade bostaden av barnen för att kunna bo kvar.

Vi rekommenderar alla par som har särkullbarn att skriva testamente, det skapar förutsägbarhet och gör att saker och ting blir så som ni tänkt er. För att fullt ut trygga både din partner och dina barn, behöver testamentet ofta kompletteras med en livförsäkring. Med en livförsäkring som ett komplement till ditt testamente kan du säkerställa att din partner har råd att bo kvar i ert gemensamma hem, samtidigt som dina barn får ut det arv de har rätt till. 

Detta gäller för ensamstående

Om du är ensamstående ärver i första hand dina barn. Har du inga barn eller barnbarn ärver dina föräldrar. Finns inte de kvar i livet går arvsordningen vidare till syskon och syskonbarn. Har man inga närmare släktingar än kusiner och inget testamente är skrivet går arvet till Allmänna arvsfonden.

Om du har barn men vill att även andra ska få del av ditt arv behöver du skriva testamente. Eftersom barnen har rätt till en viss del av ditt arv kan du dock inte testamentera bort allt till andra.

Har du inga barn kan du i ett testamente helt bestämma hur ditt arv ska fördelas mellan exempelvis dina föräldrar, syskon eller någon annan som står dig nära. 

Se till att de du vill ska ärva också gör det

Vi på avtal24 får ofta frågan om hur man går tillväga om man inte vill följa arvsordningen och det finns mycket som du själv kan bestämma. Genom att skriva ett testamente kan du i många fall se till att de du vill ska ärva också gör det. 

Dina barn har alltid rätt till sin laglott, vilken utgör halva ditt arv. Är du exempelvis sambo med två barn kan du testamentera femtio procent av dina tillgångar till sambon och låta resterande femtio procent gå till barnen.

Är du sambo utan barn kan du välja att testamentera hela ditt arv till sambon i stället för att arvet ska tillfalla dina föräldrar och önskar du ge en del av ditt arv till en särskild organisation är det också möjligt, både i form av pengar och ägodelar. 

Skriv testamente

Hos oss kan du enkelt skriva ditt testamente själv online eller få hjälp av våra jurister som är specialiserade på familjejuridik och avtalsrätt. 

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation. 

Läs mer och skriv testamente

1 695 kr

På 30 minuter skriver du ett juridiskt korrekt avtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Testamente

Genom att skriva ett testamente underlättar du för dina anhöriga och undviker överraskningar och oklarheter i framtiden. Med ett testamente kan du se till att de du vill ska ärva dig också gör det. Tänk på att testamentet måste bevittnas för att vara giltigt.