Nya regler kring arv

I augusti får Sverige nya regler om arv. Det innebär att lagen i det land som du bor i bestämmer vem som ärver dig. Svenska arvsregler gäller för dig som bor i Sverige och Spanska för dig som bor i Spanien. Om du är medborgare i ett annat land än där du bor finns dock möjlighet att välja att medborgarlandets lag ska gälla, då behöver du ta hjälp av en jurist i det landet där du bor som kan säkerställa att det blir som just du önskar.


Arvslagstiftningen skiljer sig också åt mellan de olika EU-staterna. I Sverige har vi som exempel regler om laglott vilket betyder att barnen alltid har rätt till en viss andel av arvet, något som de flesta andra länder saknar motsvarighet till. Det går därför att göra barnen arvlösa genom att flytta till ett land som inte har någon motsvarighet till laglott.

Kontakta oss för att upprätta ett testamente som följer svenska arvsregler. Om du bor i annat land än i Sverige ska du kontakta en jurist i det landet för att få veta vilka arvsregler som gäller där!
Har du några frågor eller funderingar kring arv och testamente kan du kostnadsfritt ringa och prata med våra jurister. Vi hjälper dig att få klarhet i just din situation. Ring oss direkt på telefon 0771 24 00 24.