2009-10-06

Avtal24 rekommenderas av Connect som ett av framtidens företag

Avtal24 har genomgått Connects gallringsprocess och medverkar vid Connect Östs investeringslunch
Läs hela pressreleasen