2010-03-31

Avtal24 medverkar i Draknästet på SVT

Anders Perméus och Magnus Stein presenterar affärsidén och får med sig de två drakarna Sven Hagströmer och Richard Båge.