2010-04-23

Artikel i Dagens Juridik "juridiken måste inte vara krånglig och dyr"

Intervju med grundarna av avtal24, advokat Anders Perméus och avtal24:s VD Magnus Stein.