2010-09-09

Enskilt testamente uppe!

Vi tycker att möjligheten att testamentera sin egendom ska stå öppen för alla. Nu kan du bestämma över hur din egendom ska fördelas när du lämnar jordelivet genom att upprätta ett enskilt testamente.