2010-10-26

Reviderat konsultavtal!

Trygga avtalsrelationen mellan dig och din uppdragsgivare eller uppdragstagare genom det nya, förbättrade konsultavtalet. Avtalet har ett mycket brett användningsområde och är nödvändigt i uppdragsförhållanden. Du hittar avtalet genom att klicka här.