2010-11-04

Leveransavtal

Gråt inte över spilld mjölk – åtminstone inte om det är mjölkbudet som spillt ut mjölken. Genom vårt nya leveransavtal kan du fullständigt reglera nödvändiga frågor för att säkra din handel. Vårt leveransavtal är en stadig grund att bygga varaktiga och väl fungerande affärsförbindelser på, klicka här för mer info.