2011-01-21

Avtal24 informerar om tre vanliga misstag för företagare

I bilagan Starta & Driva Företag till Svenska Dagbladet informerade avtal24 alla företagare om 3 vanliga misstag som många företagare begår när de driver företag, och om hur de kan undvika dem. Nedan hittar du en sammanfattning av artikeln.

Tre vanliga misstag

Som företagare satsar du ofta betydande kapital och besparingar på ditt företag. Vad många missar är att skydda sig från vanliga orsaker till att företaget kan gå förlorat.  Det finns dock en enkel lösning.  Med rätt avtal kan företagare se till att undvika tre vanliga misstag och behålla kontrollen över sitt företag

Det första vanliga misstaget företagare gör är att strunta i att använda sekretessavtal- något som kan bli dyrt. Med ett sekretessavtal kan företagaren skydda sina affärshemligheter i diskussioner och samarbeten med andra företag, vilket är viktigare än man tror. Utan ett sekretessavtal kan t.ex. någon ta din affärsidé innan du hunnit realisera den eller använda värdefull affärsinformation som den fått av dig.

Ett annat misstag som kan ge mycket obehagliga följder är att inte reglera vem som kan bli delägare i företaget.

När man startar ett företag väljer man sina kompanjoner med stor omsorg, men utan att reglera vem som kan ta över t.ex. aktier så kan vem som helst bli din kompanjon. Genom ett bra kompanjonsavtal kan man vara säker på att behålla kontrollen över att aktier eller andelar inte säljs utan ens vetskap.

Att i kompanjonsavtal också skriva in att företaget ska vara enskild egendom för alla ägare är också ett sätt att behålla kontrollen, säger Caroline och pekar därmed ut ett tredje vanligt misstag. Enskild egendom blir företagsandelen genom äktenskapsförord. Utan detta kan din make ha rätt till halva ditt företag – och plötsligt måste du i värsta fall välja mellan att bli kompanjon med din före detta make eller likvidera bolaget för att lösa ut honom eller henne.

Så undviker du misstagen: 
1.    Skriv sekretessavtal   
2.    Skriv ett kompanjonsavtal 
3.    Skriv ett äktenskapsförord där bolaget är enskild egendom