2011-10-14

Mer juridik åt folket!

Realtid.se uppmärksammar idag e-juridikens expansion där avtal24 är en föregångare.

Magnus Stein, VD på avtal24 talar om hur e-juridiken kan göra juridiken billigare, enklare och smidigare. Artikeln hittar du här.

Realtid.se