2011-12-13

EU-varumärke registrerat!

EU varumärke registrerat och godkänt. Nu har vi både avtal24 och agreement24 i Sverige samt agreement24 i hela EU.

EU trademark registered and approved. Now we have both avtal24 and agreement24 in Sweden and agreement24 throughout the EU.
Agreement24