2012-03-16

Få svar på juridiska frågor på Facebook

 

Avtal24 har nu utökat vår kundtjänst på Facebook, passa på att ställa dina juridiska frågor direkt på www.facebook.com/avtal24 och få svar direkt!

 

Law made easy- det är så vi jobbar!

 

 

kundservice på facebook

 

OBS! Var noga med att inte ge ut användarnamn eller känsliga uppgifter.