2012-04-13

Gratis sekretessavtal - smartare än mallar!

Testa dig själv! Vilka av följande situationer är det bra att upprätta ett sekretessavtal? (Rätt svar ser du längst ner på sidan)

 

1. När du förhandlar med en potentiell samarbetspartner?

2. När du anställer personal?

3. När du förhandlar med potentiella kunder?

4. När du förhandlar med investerare och presenterar din affärsidé?

 

Lagen ger ett grundskydd för företagshemligheter. Detta skydd är många gånger otillräcklig och det finns därför flera fördelar med att skriva ett sekretessavtal. En vanlig invändning från den som spridit en företagshemlighet är att hon eller han “inte vetat om” att informationen varit sekretessbelagd. Med ett sekretessavtal klargör du inte bara att informationen som ska hanteras är hemlig; detta innebär även, vid en eventuell tvist, att du som part enkelt kan bevisa för domstolen att den information som lämnats ut varit av hemlig karaktär och att motparten varit medveten om detta. 

Gör så här!
1. Gå in på denna länk, och klicka på "Skapa mitt avtal".

2. Ange din e-postadress och svara på frågorna.

3. Det färdiga sekretessavtalet levereras sedan per mejl.

Erbjudandet gäller från och med fredagen 13 april till och med söndag 15 april.

 

 

Rätt svar: 1, 2, 3, 4