2012-09-17

Hur man undviker arvstvister

Idag har flera medier uppmärksammat att arvstvister stadigt ökar i Sverige. I Metro kan man läsa om att många bråkar om arv och i tidningen 18minuter i Uppsala uppmärksammas det att arvstvisterna ökar liksom handläggningstiderna hos Domstolen. Igår kunde man även läsa en längre artikel i Dagens Nyheter om varför arvstvisterna blir allt vanligare i Sverige med uttalanden från en familjerättsjurist.

 

Enligt Domstolsverket har kategorin "klander av testamente" ökat med 32 procent de senaste tre åren. Denna statistik talar för att det blir allt vanligare att arvingar inte kan komma överens om hur man ska fördela tillgångar sinsemellan. I dessa fall kan man genom ett testamente se till att bråk undviks genom att bestämma hur fördelning och förvaltning ska ske.

 

"Ett sätt att undvika arvstvister är

genom att upprätta ett testamente."


Det finns flera kända arvstvister som uppmärksammats i media, flera av dessa hade kunnat undvikas med ett testamente.

 

Risken med att använda sig av en testamentesmall

När den kända Deckarförfattaren Stieg Larsson avled 2004 inleddes en lång arvstrid mellan hans sambo Eva Gabrielsson och Stieg Larssons far och bror. Sambor ärver inte varandra enligt lag så Eva hade ingen rätt att ärva Stieg om inte ett testamente fanns. Efter en tid återfanns ett testamente som Stieg Larsson med all säkerhet upprättat själv. Testamentet bedömdes dock ej vara giltigt då det inte uppfyllde de formkrav som ställs i lag.

Källa: http://www.svd.se/kultur/stieg-larssons-testamente-hittat_1301161.svd

 

Upprätta testamentet med en jurist

När skådespelerskan och fotomodellen Anna Nicole Smith dog inleddes en arvstvist om vem som skulle ärva hennes tillgångar. Ett testamente fanns men Anna Nicole Smith hade inte uppdaterat detta efter att hennes son dött. Istället fanns nu hennes tvååriga dotter med en okänd pappa som gjorde anspråk på arvet. När ett testamente upprättas bör det utformas så att det blir beständigt i tid. Om du upprättar testamentet med en jurist är det vanligt att juristen tar in alternativa förordnanden, t.ex. vad som ska hända om en arvtagare dör före dig.

Källa: hhttp://www.svd.se/naringsliv/bitter-kamp-om-miljardarven_4014731.svd

 

 

Den arvstvisten som uppkom efter Stieg Larssons död visar på hur viktigt det är att skriva ett testamente om man är sambo. Bägge arvstvisterna visar också tydligt att detta bör göras med en jurist för att undvika arvstvister.

 

Du har väl inte missat vår testamenteskampanj?

 Upprätta ett testamente med en av våra jurister för 1690 kr

Ring 08 - 515 10 121